Komissio julkaisi ensimmäisen seurantaraportin Horisontti Euroopan eurooppalaisista kumppanuusohjelmista

Euroopan komissio on julkaissut ensimmäisen raporttinsa Horisontti Eurooppa -puiteohjelman eurooppalaisista kumppanuusohjelmista (Performance of the European Partenships: Biennial Monitoring Report 2022 on Partnerships under Horizon Europe, BMR 2022). Julkaisu tarjoaa yleiskatsauksen Horisontti Euroopan kumppanuusympäristöstä ja luo pohjan tuleville raporteille arvioida kumppanuuksien edistymistä.

Kaksivuotiskertomuksesta käy ilmi muun muassa seuraavaa:

  • Kumppanuudet edistävät merkittävästi vihreää ja digitaalista siirtymää, YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, sekä vahvistavat resilienssiä.
  • Kumppanuuksista on tullut strategisia politiikkavälineitä, mikä näkyy jäsenvaltioiden ja assosioituneiden maiden, sekä teollisuuden mielenkiinnossa ja sitoutuneisuudessa kumppanuuksiin.
  • Kumppanuuksilla on yhteisvaikutus- ja yhteistyöpotentiaalia eri Horisontti-klustereiden sekä EU:n ja kansallisen tason rahoitusvälineiden välillä.

Kumppanuudet (European partnerships) ovat Horisontti Euroopan ja eurooppalaisen tutkimusalueen (European Research Area, ERA) tärkeä täytäntöönpanon väline. Ne mahdollistavat EU:n ja erilaisten yksityisten sekä julkisten kumppaneiden välisen yhteistyön, jonka avulla edistetään EU:n vihreän ja digitaalisen siirtymän tavoitteita, sekä vahvistetaan Euroopan toimintavarmuutta.

Lisätietoja:

Komission tiedote
Kumppanuusraportti
Horisontti Euroopan eurooppalaiset kumppanuudet