Kaksi uusiutuvaan vetyyn energianlähteenä liittyvää palautejaksoa on käynnissä

Komissio on käynnistänyt palautejaksot kahteen vedyn asemaan uusiutuvana energianlähteenä liittyvään delegoituun asetukseen. Vedyllä on merkittävä rooli vaikeasti hiilestä irtautuvien teollisuudenalojen korvaavana energialähteenä REPowerEU-suunnitelmassa.

Ensimmäinen palautejakso koskee liikenteessä käytettävien uusiutuvien polttoaineiden tuotantoa. Uusiutuvien energialähteiden osuus liikenteessä aiotaan nostaa 14 prosenttii. Aloitteessa esitetään vaatimukset polttoaineiden tuottamiseen käytetylle uusiutuvalle sähkölle, jotta ne voidaan katsoa kuuluvaksi uusiutuviksi. Polttoainetoimittajat voivat käyttää muuta kuin biologista alkuperää olevia uusiutuvia polttoaineita 14 % tavoitteen saavuttamiseksi. Vety lasketaan mukaan uusiutuviin energiamuotoihin tässä yhteydessä.

Toinen palautejakso koskee tiettyjen polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten arviointimenetelmää. Direktiivissä vahvistetaan säännöt, joiden avulla EU voi täyttää Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset päästösitoumuksensa. Delegoitu asetus pyrkii vahvistamaan menetelmän, jolla arvioidaan kasvihuonekaasupäästövähennykset koskien muuta kuin biologista alkuperää olevia uusiutuvia liikenteen polttoaineita, joihin vety luetaan mukaan, sekä kierrätettyjä hiilipitoisia polttoaineita.

Palautejaksot päättyvät 17. kesäkuuta. Palautetta kerätään EU:n kansalaisilta ja sidosryhmiltä.

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote
Palautejakso: Uusiutuvien liikenteen polttoaineiden tuotanto – uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön osuus (vaatimukset)
Palautejakso: Uusiutuva energia – tiettyjen polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten arviointimenetelmä