Biopohjainen kiertotalous -kumppanuuden virtuaalinen infopäivä ja verkostoitumistapahtuma 7. kesäkuuta

Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) on yksi Horisontti Eurooppa -puiteohjelman yhteydessä toimivista eurooppalaisista kumppanuuksista. Euroopan unionin ja Bio-based Industries Consortiumin (BIC) rahoittaman kumppanuuden kokonaisbudjetti on kaksi miljardia euroa ja se rahoittaa kiertotalous- ja biopohjaisia projekteja.

CBE JU järjestää 7. kesäkuuta virtuaalisen infopäivän lähiaikoina avattavasta CBE JU 2022 ehdotuspyyntöhausta. Infopäivän aikana asiantuntijat CBE JU:n ohjelmatoimistosta, BIC:sta ja Euroopan komissiosta esittelevät kumppanuuden, sen strategisen teknologia- innovaatiosuunnitelman (Strategic Research and Innovation Agenda, SRIA), ehdotuspyyntöhaun ja hakuohjeet.

Infopäivän lopuksi järjestetään virtuaalinen verkostoitumistapahtuma. Kumppanuudesta kiinnostuneita kannustetaan rekisteröitymään CBE JU:n verkostoitumisalustalle etukäteen. Rekisteröityneillä on mahdollisuus esitellä omia hankkeitaan, etsiä kumppaneita projekteihin ja olla yhteydessä muihin yhteisön jäseniin.

Tallenne infopäivästä tulee saataville tapahtumasivulle ja CBE JU:n Youtube-kanavalle hakujen päättymiseen asti.

Merkittävä osa Horisontti Euroopan rahoituksesta kanavoidaan niin kutsuttujen eurooppalaisten kumppanuuksien kautta. Tällä ohjelmakaudella tavoitellaan strategisempaa ja systemaattisempaa otetta ja tämän pohjalta kumppanuudet on jaettu kolmeen tyyppiin: yhteinen ohjelmatyö, yhteinen rahoitus sekä institutionaaliset kumppanuudet. Kumppanuuksien on määrä alkaa kahdessa aallossa: ensimmäinen vuosien 2021–2022 aikana ja toinen 2023–2024 aikana.

Lisätietoja:

Tapahtuman verkkosivut ja ilmoittautuminen
CBE JU -tiedote
CBE JU:n Youtube-kanava
CBE JU:n verkostoitumisyhteisö