800 miljoonaa euroa puhtaan energian infrastruktuurihankkeisiin

Komissio on käynnistänyt rajat ylittäviä EU:n energiainfrastruktuurin hankkeita koskevan ehdotuspyyntöhaun osana Verkkojen Eurooppa -välinettä (the Connecting Europe Facility, CEF). Ehdotuspyyntöhaku on osa REPowerEU-suunnitelmaa, jonka tavoitteena on lopettaa mahdollisimman pian riippuvuus Venäjän fossiilisista polttoaineista, parantaa energiavarmuutta sekä edistää vihreää siirtymää.

Ehdotuspyyntöhaun budjetti on 800 miljoonaa euroa. Rahoitusta voivat hakea hankkeet, jotka kuuluvat Euroopan unionin viidenteen yhteistä etua koskevien hankkeiden luetteloon (5th Union list of Projects of Common Interest, PCIs). Luettelossa on 67 sähkön siirto- ja varastointihanketta, 20 kaasuhanketta, 6 vetyverkkohanketta, sekä viisi älyverkkohanketta. Haku päättyy 1. syyskuuta 2022.

Ehdotuspyyntöhausta järjestetään CEF Energy -infopäivä 8. kesäkuuta.

Lisätietoja:

Komission tiedote
REPowerEU-suunnitelma
CEF Energy -infopäivä