Parlamentti ja neuvosto alustavaan sopuun digipalvelusäädöksestä

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat päässeet alustavaan sopuun uudesta digipalvelusäädöksestä (Digital Services Act, DSA). Digipalvelusäädös ja maaliskuussa alustavasti hyväksytty digimarkkinasäädös (Digital Markets Act, DMA) pyrkivät takaamaan käyttäjille turvallisemman ja avoimemman digitaaliympäristön, sekä verkossa toimiville yrityksille reilun kilpailutilanteen.

DSA:n perusperiaatteena on, että mikä on laitonta verkon ulkopuolella, on laitonta myös verkossa. Säädöksen tarkoituksena on estää laittoman sisällön leviäminen ja suojella verkon käyttäjien perusoikeuksia.

Verkkoalustat velvoitetaan toimimaan jatkossa vastuullisemmin. Tämä tarkoittaa, että niiden tulee suojella käyttäjiään laittomilta sisällöiltä, tavaroilta ja palveluilta. Verkkoalustojen tulee muun muassa poistaa laiton sisältö nopeasti verkosta, tarjota parempaa suojaa kyberväkivallan uhreille, sekä kehittää markkinapaikkojen vastuullisuutta. Erittäin suuret alustat (yli 45 miljoonaa aktiivista käyttäjää kuukaudessa EU:n alueella) velvoitetaan avaamaan algoritmejaan Euroopan komissiolle ja jäsenmaille niiden pyynnöstä. Pienyrityksille (alle 45 miljoonaa aktiivista käyttäjää kuukaudessa EU:n alueella) annetaan enemmän sopeutumisaikaa, sekä vapautuksia tietyistä säännöistä.

Verkkoympäristöä halutaan kehittää entistä turvallisemmaksi esimerkiksi kieltämällä lapsille kohdennettu mainonta ja käyttäjien manipulointi. Digitaalipalvelujen käyttäjät voivat jatkossa hakea korvauksia alustoilta, mikäli niiden väärinkäytökset ovat aiheuttaneet haittaa käyttäjälle. Erittäin suuret alustat velvoitetaan lisäksi analysoimaan aiheuttamiaan järjestelmäriskejä ja riskien vähentämistä vuosittain.

Parlamentin ja neuvoston tulee vielä hyväksyä viimeistelty teksti ennen uusien sääntöjen astumista voimaan.

Lisätietoja:

Parlamentin lehdistötiedote
Neuvoston lehdistötiedote
Digimarkkinasäädös