Euroopan komissio on julkaissut tiedonannon eurooppalaisesta kasvumallista

Euroopan komissio on julkaissut tiedonannon koskien eurooppalaista kasvumallia (Towards a green, digital and resilient economy: our European Growth Model). Tiedonannon tarkoituksena on ottaa osaa Euroopan talouden kasvumallista käytävään keskusteluun, joka käydään Eurooppa-neuvoston epävirallisessa kokouksessa 10.–11. maaliskuuta.

Euroopan unionissa ja sen taloudessa on meneillään merkittäviä muutoksia maailmantalouteen ja turvallisuusnäkymiin liittyen. Tämä kehitys korostaa kansainvälisen yhteystyön ja kestävän kasvun ohjelman merkitystä.

Tiedonannossa esitetään keskeisimmät investoinnit ja uudistukset, joiden avulla EU:n yhteiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Tärkeimmiksi painopisteiksi nousevat vihreä ja digitaalinen siirtymä, EU:n taloudellisen ja sosiaalisen sopeutumiskyvyn vahvistaminen, sekä häiriöihin varautuminen.

Lisätietoja:
Euroopan komission lehdistötiedote
Euroopan komission tiedonanto