Kuukauden hanke: MINE.THE.GAP

Huhtikuun kuukauden hanke on INNOSUP-rahoitteinen MINE.THE.GAP, jossa on mukana Kemin Digipolis. Hankkeen tavoitteena on tukea rakennus- ja kaivosalan arvoketjujen kehittämistä ja vahvistamista, ja mukana on yhteensä 11 kumppania seitsemästä eri maasta.

INNOSUP on Euroopan unionin Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluva instrumentti, jonka tarkoituksena on löytää uusia tapoja tukea innovaatioita. INNOSUP-ohjelman rahoitus on tarkoitettu Euroopan pk-yrityksille innovaatioiden kehittämiseen. Horisontti 2020 -ohjelmaan on kirjattu, että vähintään 75 % INNOSUP-hankkeiden kokonaisbudjeteista tulee suunnata suoraan pk-yrityksille. Kemin Digipolis on tällä hetkellä mukana kahdessa INNOSUP-rahoitteisessa hankkeessa, joista aikaisemmin esiteltiin toinen hanke, DigiCirc.

MINE.THE.GAP -hankkeen käynnistäminen on onnistunut hyvin, vaikka globaali pandemia asettaa omanlaisensa haasteet kansainväliselle yhteistyölle. Hanke käynnistettiin syyskuussa 2020 ja se kestää vuoden 2023 elokuun loppuun. Hankkeen budjetti on 4,9 miljoonaa, josta EU rahoitus on 4,85 miljoonaa.

Hankkeen tavoitteena on tarjota tukialusta rakennus- ja kaivosalan olemassa olevien arvoketjujen vahvistamiseen sekä uusien teollisten arvoketjujen kehittämiseen. Alusta luodaan toimialat ja alueelliset rajat ylittävien innovaatioiden sekä erilaisten tukipalvelujen avulla. Hankkeessa on mukana yhteensä 11 kumppania seitsemästä eri maasta.

MINE.THE.GAP -hanke on käynnistänyt ensimmäisen haun yrityksille. Yrityksille on tarjolla suoraa rahoitustukea innovaatioseteleillä. Setelit kohdennetaan strategiseen suunnitteluun, ideoiden luotettavuuden tarkistamiseen ja liiketoimintamallin toimivuuden takaamiseen. Yritykset voivat hakea innovaatioseteliä yhdeksän kuukauden ”Proof of Concept” (PoC) tai 12 kuukauden demonstraatio-osioihin (Demo).

Rahoituksen saamiseksi yritysten tulee ensin muodostaa kumppanuuksia. Yksittäiset yritykset voivat saada kehitystoimiinsa enintään 60 000 euroa rahoitusta. PoC:n suurin tukisumma on 75 000 euroa ja Demon 150 000 euroa. Rahoitushakemukset tehdään MINE.THE.GAP -sivuston kautta ja haku päättyy 5. toukokuuta 2021 klo 17:00 (CEST).

Lisätietoja:

MINE.THE.GAP -hankkeen verkkosivut
Ensimmäiset haut yrityksille

Yhteystiedot:
Seppo Ahola, Kemin Digipolis Oy
Puh. +358 400 249 620
[email protected]
www.digipolis.fi