Euroopan tulevaisuuskonferenssin digitaalinen ja monikielinen kansalaisfoorumi on avattu

Euroopan tulevaisuuskonferenssin monikielinen digitaalinen kansalaisfoorumi avattiin 19.4. Foorumi on käytettävissä 24 eri kielellä ja sen kautta kansalaiset voivat eri puolilla Eurooppaa jakaa ja vaihtaa ajatuksiaan sekä näkemyksiään Euroopan tulevaisuudesta. Foorumi on avoin kaikille EU-kansalaisille sekä EU:n toimielimille ja virastoille, kansallisille parlamenteille, kansallisille ja paikallisille viranomaisille.

Digitaalisella foorumilla kansalaiset voivat ilmaista mielipiteitään mistä tahansa aiheesta, jota he pitävät tärkeänä EU:n tulevaisuuden kannalta. Kansalaiset voivat tuoda esiin omia sekä kommentoida muiden ideoita, luoda tapahtumia ja osallistua niihin. Alustan tarkoituksena on toimia tulevaisuuskonferenssin keskipisteenä, joka kokoaa yhteen kaiken konferenssia varten luodun sisällön ja jossa voidaan myös jakaa sisältöä. Tämän lisäksi se sisältää tietoa eri paikoissa järjestettävistä tapahtumista, kansalaispaneeleista ja konferenssin täysistunnoista.

Koska konferenssin keskeinen periaate on täydellinen läpinäkyvyys, niin kaikki foorumilla esitettävät näkemykset ja tapahtumien tulokset kerätään, analysoidaan sekä julkaistaan. Foorumilla esitettäviä keskeisiä ideoita ja suosituksia hyödynnetään Euroopan kansalaispaneeleissa ja täysistunnoissa, joissa niistä keskustellaan konferenssin päätelmien laatimiseksi.

Euroopan tulevaisuuskonferenssi on uudenlainen, avoin ja osallistava keskustelevan demokratian hanke. Sen tavoitteena on antaa eurooppalaisille paremmat mahdollisuudet kertoa, mitä he odottavat Euroopan unionilta. Nämä näkemykset antavat EU:lle suuntaa ja ohjaavat tulevaa päätöksentekoa. Euroopan tulevaisuuskonferenssin avajaistapahtuma järjestetään Eurooppa-päivänä 9.5.2021.

Lisätietoja:

Komission tiedote
Euroopan tulevaisuuskonferenssin kansalaisfoorumi
Digitaalisen foorumin tietokooste
Tietokooste tulevaisuuskonferenssin etenemisestä