Euroopan komissio ottaa käyttöön uuden rahoitusstrategian osana NextGenerationEU-välinettä

Euroopan komissio ottaa käyttöön monipuolisen rahoitusstrategian varmistaakseen, että väliaikaiseen NextGenerationEU-elpymisvälineeseen liittyvä lainanotto toteutetaan mahdollisimman edullisin ehdoin. Uuden rahoitustrategian avulla on tarkoitus hankkia noin 800 miljardia euroa (nykyhintoina) rahoitusta vuoteen 2026 mennessä. Strategian ansiosta komissio voi saada käyttöön rahoitusta silloin, kun sitä tarvitaan ja varmistaa, että se saadaan markkinoilta EU-maiden kannalta mahdollisimman edullisin ehdoin. Samalla houkutellaan sijoittajia Eurooppaan ja vahvistetaan euron kansainvälistä asemaa.

NextGenerationEU on rahoitusväline, jolla EU tukee jäsenmaiden ja niiden talouden elpymistä koronaviruspandemiasta. EU sopi tästä välineestä osana yli 2 biljoonan euron (nykyhintoina) elvytyspakettia, joka kattaa myös vuosien 2021?2027 pitkän aikavälin talousarvion. EU rahoittaa välineen ottamalla lainaa pääomamarkkinoilta ja kaikki lainat maksetaan takaisin vuoteen 2058 mennessä. Lainanotto olisi keskimäärin noin 150 miljardia euroa vuodessa, minkä seurauksena EU:sta tulee yksi suurimmista euromääräisistä liikkeeseenlaskijoista.

Komissio on muuttanut pääomamarkkinastrategiaansa, sillä NextGenerationEU-välinettä varten tarvitaan hyvin suuria määriä rahoitusta ja lainanotto on toistuvaa sekä luonteeltaan monitahoista. Uudella monipuolisella rahoitusstrategialla vastataan näihin rahoitustarpeisiin. Monipuolisessa rahoitusstrategiassa erilaiset rahoitusvälineet ja -tekniikat on yhdistetty markkinatoimijoille suunnattuun avoimeen ja läpinäkyvään viestintään. Lainanottotoimet perustuvat kehykseen, jolla varmistetaan toteutuksen johdonmukaisuus.

Ehdotuspaketin antamisen jälkeen komissio aikoo toteuttaa monipuolisen rahoitusstrategiansa pohjalta useita konkreettisia toimia. Ensimmäisiä toimia ovat pääomamarkkinatakaajien verkoston perustaminen ja ensimmäisen vuotuisen lainanottopäätöksen (ja siihen liittyvän rahoituspäätöksen) sekä ensimmäisen NextGenerationEU-rahoitussuunnitelman julkaiseminen.

Lisätietoja:
Komission tiedote
Tietosivu NextGenerationEU-elpymisvälineestä
Tietosivu: EU lainanottajana