Kuukauden hanke: DigiCirc

INNOSUP-rahoitusta saanut DigiCirc-hanke tukee yritysten mahdollisuuksia hyödyntää digitaalista tekniikkaa kiertotalouden ja kiertotalousinnovaatioiden edistämiseksi -innovaatioverkosto. Pk-yritysten toimintamahdollisuuksien lisäämiseen tähtäävässä hankkeessa on mukana 13 kumppania 11 eri maasta.

INNOSUP on Euroopan Unionin Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluva instrumentti, jonka tarkoituksena on löytää uusia tapoja tukea innovaatioita. INNOSUP-ohjelman rahoitus on tarkoitettu Euroopan pk-yrityksille innovaatioiden kehittämiseen. Horisontti 2020 -ohjelmaan on kirjattu, että vähintään 75 % INNOSUP-hankkeiden kokonaisbudjeteista tulee suunnata suoraan pk-yrityksille.  Kemin Digipolis on tällä hetkellä mukana kahdessa INNOSUP-rahoitteisessa hankkeessa, joista toinen on nimeltään DigiCirc. Suomen kannalta harvinaislaatuisessa hankkeessa on mukana myös Digipoliksen hallinnoima Kemin kiertotalouskeskus.

Kemin Digipoliksen Seppo Aholan mukaan hankkeen käynnistäminen on onnistunut hyvin koronapandemiasta huolimatta. DigiCirc-hanke alkoi toukokuussa 2020 ja se kestää vuoden 2022 loppuun saakka.  Hankkeen budjetti on 5,5 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on yli 4,9 miljoonaa. Hankerahoituksen valmisteli Association Blue Community -niminen kumppani, joka on serbialainen voittoa tavoittelematon yrittäjien, tieteen tekijöiden ja poliittisten päättäjien yhteisö.

DigiCirc-hankkeen tavoitteena on antaa pk-yrityksille mahdollisuus hyödyntää digitaalista tekniikkaa innovatiivisten kiertotaloustuotteiden, palvelujen ja liiketoimintamallien kehittämisessä sekä luoda ja koordinoida eri sidosryhmiä yhdistävä DigiCirc -innovaatioverkosto. Hankkeessa on mukana 13 kumppania 11 eri maasta.

Uusien digitaalisten kiertotalouteen perustuvien innovaatioiden kehittämisen rahoitus on yritystä kohti enintään 60 000 euroa, ja vaiheet ovat seuraavat:

1)     Yrityskohtainen kehittäminen ja innovointi. Tähän vaiheeseen yksittäinen yritys voi saada 3000 euroa.
2)     Kansainvälisen yhteistyön kehittäminen ja innovointi yritysten yhteiskonsortiossa. Tähän yhteistyökonsortio voi saada 17 000 euroa.
3)     Hanke tarjoaa yrityskonsortioille asiantuntijoiden sparrausta.
4)     Hanke huipentuu viiden innovaatioita kehittävän konsortion valintaan ja resursointiin. Viisi parasta konsortiota saavat kehittämiseen 100 000 euroa kukin.

Yrityksiä etsitään mukaan hankkeeseen kolmessa eri teemassa, jotka ovat kiertotalouskaupungit, bio- ja kiertotalous sekä sininen talous. Digipolis vastaa hankkeessa innovaatioprosessin järjestämisestä bio- ja kiertotalouden alan yrityksille, jonka on kaavailtu tapahtuvan 2021 syksyllä.

Prosessi on kuitenkin jo alkanut Kiertotalouskaupungit-teemalla, jota vetää hankkeen koordinaattori CAP Digital Ranskasta. Nyt yrityksiä kutsutaan mukaan sinisen talouden teemaan, johon myös Lapin yritykset voivat hakea mukaan.

Lisätietoja:
DigiCirc -hankkeen kotisivut

Yhteystiedot:
Seppo Ahola, Kemin Digipolis Oy
Puh. +358 400 249 620
[email protected]
www.digipolis.fi