EU:n vuoden 2020 budjetista on päästy sopuun

02.12.2019

EU-instituutiot pääsivät marraskuun puolivälissä sopuun unionin tulevan vuoden budjetista, joka tulee samalla olemaan nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen (2014–2020) viimeinen vuosibudjetti. Se sisältää 168,69 miljardia euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 153,57 miljardia euroa maksumäärärahoja. Pääpaino on ilmastonmuutoksen torjunnassa ja talouden kilpailukyvyn tukemisessa.

Varoista lähes puolet (83,93 miljardia maksusitoumusmäärärahoina) käytetään talouden kilpailukyvyn parantamiseen. Tästä määrästä 58,65 miljardia euroa on tarkoitettu taloudellisten erojen tasaamiseen jäsenmaiden sisällä ja niiden välillä Euroopan rakenne- ja investointirahastojen kautta.

21 prosenttia kokonaisbudjetista käytetään ilmastonmuutoksen torjumiseen tähtääviin toimiin. Varoja osoitetaan ympäristön ja ilmastotoimien LIFE-ohjelmalle, Horisontti 2020 –ohjelmalle sekä Verkkojen Eurooppa –välineen energia- ja liikenneosioille. 

EU-alueen maanviljelijöitä tuetaan 58,12 miljardilla eurolla, kun taas nuoret hyötyvät esimerkiksi koulutusta tukevasta Erasmus+ -ohjelmasta (2,89 miljardia). Lisäksi varoja suunnataan Euroopan satelliittinavigointijärjestelmälle, puolustusteolliselle kehittämisohjelmalle sekä turvallisuuteen ja muuttoliikkeen hallintaan.

Lisätietoja:
Komission nettisivut


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012