Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Brysselissä valvoo Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon toimijoiden etuja. EU-toimisto parantaa maakuntaliittojen kanssa yhteistyössä tehtävän edunvalvonnan kautta Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä.

 

Lue lisää

Pienennä

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto

Toimisto seuraa aktiivisesti edustamiensa alueiden kannalta tärkeitä EU-asiakokonaisuuksia ja pyrkii vaikuttamaan niihin. Painopisteitä ovat muun muassa aluepolitiikka, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikka, liikenne- ja energiapolitiikka, ulkosuhdeasiat, väestönmuutoksen haasteet, elinkeinopolitiikka ja alueiden kansainvälinen yhteistyö.
 
 
 
EU-edunvalvonta ja aluemarkkinointi
Tehtävänämme on alueen kannalta olennaisten EU-politiikoiden, lainsäädännön ja kehityslinjojen seuraaminen ja niihin vaikuttaminen sekä Itä- ja Pohjois-Suomen erityispiirteiden ja -osaamisen tuominen Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja muiden keskeisten toimijoiden tietoisuuteen.

EU-toimistomme luo ja pitää yllä vahvoja yhteyksiä eri EU-instituutioihin. Edunvalvontaa harjoitetaan myös yhdessä Brysselissä toimivien yhteistyöverkostojen kanssa. Toimisto informoi EU-instituutioiden edustajia ja muita sidosryhmiä alueidensa hyvistä hankkeista ja käytännöistä sekä lisää alueiden tunnettuutta EU-tasolla tapaamisten ja järjestämiensä tapahtumien kautta. Välitämme maakuntiemme toimijoille tietoa valmisteilla olevista EU-laeista ja niiden vaikutuksista. Informoimme tarpeen mukaan EU-instituutioiden edustajia lainsäädännön vaikutuksista jo valmisteluvaiheessa.
Koulutus  ja hanketoiminnan tuki

Edistämme maakuntiemme hanketoimijoiden valmiuksia osallistua ja menestyä EU:n erillisohjelmissa tarjoamalla räätälöityä hanketukea ja -koulutusta sekä tukemalla toimijoiden verkostoitumista kansainvälisten toimijoiden keskuudessa. Toimisto auttaa maakuntiensa hanketoimijoita sopivien partnereiden löytämiseksi EU-hankkeisiin ja tarjoaa tilojaan maksutta esimerkiksi hankekokousten järjestämiseen.

Brysselissä sekä Itä- ja Pohjois-Suomessa järjestettävissä tilaisuuksissa koulutamme maakuntiemme toimijoita tuntemaan ja käyttämään entistä paremmin hyväksi EU:n monipuolisia rahoituslähteitä.

 Tiedonvälitys

Pyrimme vahvaan yhteistyöhön Itä- ja Pohjois-Suomen toimijoiden kanssa ja tarjoaa ennakoivaa ja kohdennettua tietoa alueidemme toimijoiden kannalta olennaisista EU:n ohjelma-aiheista ja politiikoista.

Tilaa uutiskirje

Toimistomme julkaisee kuukausittain EU-tiedotetta, jossa kerromme ajankohtaisista asioista ja tapahtumista Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistossa ja Brysselissä. Kokoamme tiedotteeseen myös avoinna olevia partnerihakuja EU-hankkeisiin.

Lisäksi lähetämme kohdennetusti sähkeitä, joiden kautta tilaajalla on mahdollisuus saada teemoittain tietoa muun muassa avautuvista ehdotuspyynnöistä, politiikkalinjauksista ja muista ajankohtaisuuksista.   

Valitse aihealue

*EU-uutiskirje
Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö
ICT
Koulutus, nuoriso ja liikunta
Kulttuuri ja luovat alat
Maaseudun kehittäminen
Matkailu
Nano- ja bioteknologia
Raaka-aineet
Terveydenhuolto ja sosiaaliala
Tutkimus, kehitys ja innovointi
Ulkosuhteet, Venäjä ja arktiset asiat
Vesi
Ympäristö, energia ja liikenne
Yritystoiminta ja pk-yritykset


   |