Komissio ottaa ensiaskelet kohti Euroopan puolustusliiton perustamista vahvistamalla jäsenvaltioiden välistä puolustusyhteistyötä

14.12.2017

Euroopan puolustuksen pysyvä rakenteellinen yhteistyö PESCO (Permanent Structured Cooperation) on Lissabonin sopimuksessa säädetty instrumentti, joka mahdollistaa jäsenvaltioiden välisen tiiviimmän yhteistyön puolustus- ja turvallisuusasioissa. Sopimusinstrumentin tarjoamia mahdollisuuksia ei aiemmin ole juurikaan hyödynnetty, mutta nyt sen käyttöä on pyritty tehostamaan 11.12.2017 virallisesti voimaan tulleen rakenteellisen puolustusyhteistyön kautta. PESCO:on on tällä hetkellä liittynyt jo 25 jäsenvaltiota Suomi mukaan luettuna, ja toiminta on käynnistynyt vauhdikkaasti 17 yhteisen puolustusprojektin suunnittelulla. PESCO:n pääasiallisia tavoitteita ovat:

1.) EU:n yhtenäisen puolustuskapasiteetin vahvistaminen yhdistämällä eri jäsenvaltioiden resursseja ja kohentamalla nykyistä varustelutasoa.

2.) Eri jäsenvaltioiden puolustusvoimien välisen yhteistyön ja varustelun yhteensopivuuden kehittäminen.

PESCO:n toiminnan kautta tavoitellaan lisäksi merkittäviä säästöjä EU:n puolustusmenoihin, joita syntyy yhteistyöhön mukaan lähtevien maiden resurssien yhdistämisestä. Yhteiseen puolustukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja jokaisen jäsenvaltion itse päätettävissä. PESCO:n mukaiseen yhteistyöhön suostuttuaan jäsenvaltio kuitenkin sitoutuu noudattamaan yhdessä sovittuja velvoitteita. Sopimusvelvoitteiden noudattamatta jättämisestä voi seurata jäsenvaltion erotus PESCO:sta muiden jäsenvaltioiden yhteisellä päätöksellä.

Juncker on ajanut Euroopan yhteisen puolustusstrategian vahvistamista jo vuoden 2014 vaalikampanjastaan lähtien. Juncker on painottanut, että Lissabonin sopimuksessa mahdollistettua yhteistä puolustusta tulisi kehittää ainakin niiden maiden yhteistyössä, jotka ovat valmiita sitoutumaan siihen. Yhteistyön eteenpäin viemistä on osaltaan vauhdittanut myös kesäkuussa 2017 toimintansa käynnistänyt Euroopan puolustusrahasto. Tulevaisuuden tavoitteena olisi muodostaa Euroopan yhteinen puolustusliitto vuoteen 2025 mennessä.

 

Lisätietoja:

Komission uutinen

PESCO:n tiedote


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012