Tapahtumakalenteri


edellinen kuukausi helmikuu seuraava kuukausi
  ma ti ke to pe la su
05 1 2 3 4 5 6 7
6 8 9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28
9 1 2 3 4 5 6 7
   

22.2.2021 | 12:00 - 23.2.2021 | 18:00

Science Business -verkoston webinaari Horisontti Euroopan tuomista mahdollisuuksista Euroopan elpymiseen

'Muut tapahtumat'

Science Business -verkosto järjestää kaksipäiväisen konferenssin tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta osana Euroopan elpymistä 22.-23. helmikuuta. Konferenssi keskittyy nimensä mukaisesti siihen, mitä mahdollisuuksia EU:n seuraava tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti Eurooppa tuo mukanaan Euroopan elpymiseen.

Tilaisuudessa pureudutaan tarkemmin muun muassa Horisontti Euroopan sekä EU:n muiden lippulaivaohjelmien välisiin synergioihin sekä jäsenmaiden tahtotilaan kohdentaa omia kansallisia resurssejaan EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suuntaviivojen mukaisesti. Lisäksi konferenssissa perehdytään Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin osana Horisontti Eurooppaa sekä tarkastellaan keskeisiä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan globaaliin ulottuvuuteen liittyviä kysymyksiä.

Konferenssin puhujien joukosta löytyy Euroopan komission varapuheenjohtaja Margrethe Vestager, innovoinnin, tutkimuksen, kulttuurin, koulutuksen ja nuorisoasioiden komissaari Mariya Gabriel sekä monia muita EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikan keskeisiä toimijoita ja asiantuntijoita. Kaksipäiväinen konferenssi on avoin Science Business -verkoston ulkopuolisille osallistujille, lukuun ottamatta erillistä 'members only' -osiota konferenssin ensimmäisen päivän alkupuolella.

Aika: 22. helmikuuta 2021 klo 12:00-18:00 (CET) ja 23. helmikuuta 2021 klo 13:30-18:00 (CET)

Lisätietoja:

Tapahtuman nettisivut


Kuukauden tapahtumat: helmikuu 2021

Päivä  Aika  Tapahtuma
2.2.2021 08:30 European Alliance Against Coronavirus -webinaarisarja käynnistyy jälleen helmikuussa
2.2.2021 11:30 Horisontti Eurooppa -ohjelman lanseeraustilaisuus järjestetään 2. helmikuuta
2.2.2021 14:00 Työpaja Horisontti Euroopan ja ERI-rahastojen synergioista pidetään 2. helmikuuta
3.2.2021 09:00 Masters of Digital -lippulaivatilaisuus järjestetään 3.-4. helmikuuta
3.2.2021 10:00 Urban Development Network –webinaari: UIA:n saavutukset
4.2.2021 08:30 European Alliance Against Coronavirus -webinaarisarja käynnistyy jälleen helmikuussa
4.2.2021 09:30 Webinaari uudistuneesta Euroopan innovaationeuvostosta ja sen rahoitusmuodoista 4. helmikuuta
9.2.2021 09:00 Maatalouden elintarvikejärjestelmien tutkimus- ja innovointiseminaari järjestetään 9. helmikuuta
9.2.2021 10:00 Uusi Digitaalinen Eurooppa -ohjelma ja sen rahoitusmahdollisuudet -tapahtuma järjestetään 9. helmikuuta
10.2.2021 10:00 Urban Development Network –webinaari: UIA ja koheesiopolitiikka
12.2.2021 09:30 INTERACT järjestää Euroopan alueellisen yhteistyön työpajan 12. helmikuuta
15.2.2021 11:00 Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteesta järjestetään tiedotustilaisuus 15.2.
17.2.2021 10:00 Webinaari EU:n arktisesta strategiasta järjestetään 17. helmikuuta
17.2.2021 10:00 Urban Development Network –webinaari: Tulevaisuuden UIA
22.2.2021 12:00 Science Business -verkoston webinaari Horisontti Euroopan tuomista mahdollisuuksista Euroopan elpymiseen
23.2.2021 10:00 Euroopan unionin teollisuuspäivät 2021
23.2.2021 10:00 Euroopan 5G-konferenssi 2021 järjestetään virtuaalisesti
24.2.2021 10:00 Euroopan unionin teollisuuspäivät 2021
25.2.2021 10:00 Euroopan unionin teollisuuspäivät 2021
25.2.2021 15:15 Konferenssi tekoälyn haasteista ja mahdollisuuksista 25. helmikuuta
26.2.2021 10:00 Euroopan unionin teollisuuspäivät 2021
1.3.2021 00:00 Itämeristrategiasta keskustellaan makroalueiden viikolla maaliskuussa

Kuukauden tapahtumat: helmikuu 2021

23.02.2021 | 10:00
Euroopan unionin teollisuuspäivät 2021

Muut tapahtumat

Euroopan komission neljännen kerran järjestettäviä EU:n teollisuuspäiviä vietetään virtuaalisesti helmikuussa 2021. Teollisuuspäivät ovat suurin komission järjestämä teollisuuden kasvutapahtuma, ja ne toimivat alan sidosryhmille erinomaisena mahdollisuutena verkostoitua sekä kehittää yhteisiä toimia paremman eurooppalaisen kilpailukyvyn saavuttamiseksi. Tilaisuuden kautta halutaan myös varmistaa teollisuuspolitiikan yhteneväisyys eurooppalaisella, kansallisilla sekä alueellisilla tasoilla. Teollisuuspäivien vuoden 2021 temaattiset painopisteet ovat:

- Euroopan digitaalisen tulevaisuuden muovaaminen
- Euroopan teollisuudenilmastoneutraaliustavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä
- EU:n kilpailukyky muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä

Teollisuuspäivät koostuvat virtuaalisesta päätapahtumasta helmikuussa sekä paikallisista sidosryhmien tilaisuuksista tammi-maaliskuun aikana ympäri Eurooppaa. Tilaisuuksien punaisena lankana toimiva EU:n teollisuuspolitiikka pyrkii edesauttamaan modernin, puhtaan ja oikeudenmukaisen talouden kehitystä Euroopassa, sekä vahvistamaan EU:n kansalaisten ja alueiden asemaa älykkään sekä innovatiivisen teollisuuden kehittämisessä.  


Aika: 23.-26.2.2021

Lisätietoja: 
Ilmoittautuminen
Tapahtuman verkkosivut
Tapahtuman virallinen ohjelma
Komission EU:n teollisuuspolitiikan verkkosivut 

Lue lisää

04.02.2021 | 09:30
Webinaari uudistuneesta Euroopan innovaationeuvostosta ja sen rahoitusmuodoista 4. helmikuuta

"Muut tapahtumat"

Business Finland järjestää webinaarin uudistuneesta Euroopan innovaationeuvostosta (EIC) ja sen rahoitusmuodoista 4. helmikuuta. Euroopan Innovaationeuvosto vauhdittaa uusien innovaatioiden syntyä tarjoamalla rahoitusta ja tukitoimia tulevaisuuden teknologioiden kehittämiseen sekä tutkimustulosten kaupallistamiseen ja skaalaamiseen.


Business Finlandin ja Suomen akatemian asiantuntijat perehdyttävät osallistujat uudistuneeseen EIC:n ja sen rahoitusmuotoihin. Rahoitusta on tarjolla yksittäisille tutkijoille ja pk-yrityksille sekä konsortioille.

Aika: 4. helmikuuta 2021 klo 09:30-11:00 (UTC+2)

Lisätietoa:

Tapahtuman nettisivut
Ilmoittautuminen tilaisuuteen

Lue lisää

03.02.2021 | 10:00
Urban Development Network –webinaari: UIA:n saavutukset

"Muut tapahtumat"


Urban Innovative Actions (UIA) ja kaupunkikehityksen verkosto Urban Development Network järjestävät helmikuussa webinaarisarjan, jonka kautta tuodaan esiin kaupunkien innovatiivisia toimia, tavoitteita ja näkökulmia. Webinaarisarja on kolmiosainen ja ensimmäinen webinaari järjestetään 3. helmikuuta.


UIA:n saavutukset -webinaarin tarkoituksena on esitellä UIA:n nykytilaa ja keskustella siitä, mitä aloite tarjoaa kaupunkitoimijoille ja erityisesti koheesiopolitiikan sidosryhmille. Webinaarissa esitellään UIA:n projekteja sekä niiden kautta löydettyjä ratkaisuja kaupunkien kohtaamiin monimutkaisiin haasteisiin. Kaksiosaisen webinaarin ensimmäinen osa koostuu paneelikeskusteluista, jotka pohjautuvat koheesiopolitiikan neljän tavoitteen saavuttamiseen. Tilaisuuden toisessa osassa esitellään UIA:n kehitteillä olevia aloitteita.


Aika: 3. helmikuuta 2021 klo 10:00-12:30 (CET)

Lisätietoja:

Webinaarisarjan nettisivut
Webinaariohjelma


Lue lisää

10.02.2021 | 10:00
Urban Development Network –webinaari: UIA ja koheesiopolitiikka

"Muut tapahtumat"


Urban Innovative Actions (UIA) ja kaupunkikehityksen verkosto Urban Development Network järjestävät helmikuussa webinaarisarjan, jonka kautta tuodaan esiin kaupunkien innovatiivisia toimia, tavoitteita ja näkökulmia. Webinaarisarja on kolmiosainen ja sen toinen kerta järjestetään 10. helmikuuta.

UIA ja koheesiopolitiikka -webinaarissa käsitellään UIA:n operatiivista tietoa sekä hankkeiden laajentamis- ja kehittämispotentiaalia kestävien kaupunkikehitys-strategioiden ja koheesiopolitiikan ohjelmien kautta. Webinaarissa esitellään muun muassa UIA-hankkeiden käytännön soveltamista periaatteille, jotka ovat keskeisiä kestävälle kaupunkikehitykselle ja koheesiopolitiikan tavoitteelle 5 "Kansalaisia lähempänä oleva Eurooppa".


Aika: 10. helmikuuta 2021 klo 10:00 - 12:30 (CET)


Lisätietoja:

Webinaarisarjan nettisivut
Webinaariohjelma

Lue lisää

17.02.2021 | 10:00
Urban Development Network –webinaari: Tulevaisuuden UIA

"Muut tapahtumat"


Urban Innovative Actions (UIA) ja kaupunkikehityksen verkosto Urban Development Network järjestävät helmikuussa webinaarisarjan, jonka kautta tuodaan esiin kaupunkien innovatiivisia toimia, tavoitteita ja näkökulmia. Webinaarisarja on kolmiosainen ja sen kolmas kerta järjestetään 17. helmikuuta.


Tulevaisuuden UIA -webinaarissa käsitellään innovatiivisten toimien tulevaa uutta mallia eurooppalaisessa kaupunkialoitteessa 2021/27 (European Urban Initiative, EUI). Webinaarissa keskustellaan EUI:n keskeisistä tulevaisuuden tavoitteista, kaupunkien innovointia mahdollistavista tekijöistä, tietoisuuden ja valmiuksien lisäämisestä sekä kaupunkipolitiikan oppimisesta ja viestinnästä.


Aika: 17. helmikuuta 2021 klo 10:00 - 12:30 (CET)


Lisätietoja:

Webinaarisarjan nettisivut
Webinaariohjelma

Lue lisää

22.02.2021 | 12:00
Science Business -verkoston webinaari Horisontti Euroopan tuomista mahdollisuuksista Euroopan elpymiseen

"Muut tapahtumat"

Science Business -verkosto järjestää kaksipäiväisen konferenssin tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta osana Euroopan elpymistä 22.-23. helmikuuta. Konferenssi keskittyy nimensä mukaisesti siihen, mitä mahdollisuuksia EU:n seuraava tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti Eurooppa tuo mukanaan Euroopan elpymiseen.

Tilaisuudessa pureudutaan tarkemmin muun muassa Horisontti Euroopan sekä EU:n muiden lippulaivaohjelmien välisiin synergioihin sekä jäsenmaiden tahtotilaan kohdentaa omia kansallisia resurssejaan EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suuntaviivojen mukaisesti. Lisäksi konferenssissa perehdytään Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin osana Horisontti Eurooppaa sekä tarkastellaan keskeisiä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan globaaliin ulottuvuuteen liittyviä kysymyksiä.

Konferenssin puhujien joukosta löytyy Euroopan komission varapuheenjohtaja Margrethe Vestager, innovoinnin, tutkimuksen, kulttuurin, koulutuksen ja nuorisoasioiden komissaari Mariya Gabriel sekä monia muita EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikan keskeisiä toimijoita ja asiantuntijoita. Kaksipäiväinen konferenssi on avoin Science Business -verkoston ulkopuolisille osallistujille, lukuun ottamatta erillistä "members only" -osiota konferenssin ensimmäisen päivän alkupuolella.

Aika: 22. helmikuuta 2021 klo 12:00-18:00 (CET) ja 23. helmikuuta 2021 klo 13:30-18:00 (CET)

Lisätietoja:

Tapahtuman nettisivut

Lue lisää

02.02.2021 | 14:00
Työpaja Horisontti Euroopan ja ERI-rahastojen synergioista pidetään 2. helmikuuta

'Muut tapahtumat'


Euroopan parlamentin sisäinen tutkimusyksikkö ja ajatushautomo European Parliamentary Research Service (EPRS) järjestää virtuaalisen työpajan Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI) ja Horisontti Eurooppa -ohjelman synergioista.

Työpajan tavoitteena tarkastella läpimurtoja Horisontti Euroopan ja aluepolitiikan välineiden välillä. ERI-rahastot ja Horisontti Eurooppa -ohjelma tukevat merkittävällä tavalla tutkimusta, kehitystä ja innovointia Euroopassa. Näiden rahoitusmekanismien yhdistäminen mahdollistaisi rahastojen täyden potentiaalin hyödyntämisen ja voisi merkittävästi lisätä kilpailukykyä, hyvinvointia ja kasvua EU:n alueilla.

Tilaisuus on ilmainen sekä avoin kaikille.

Tapahtumaan rekisteröityminen on avoinna 1. helmikuuta asti.

Aika: 2. helmikuuta 2021 klo 14:00 - 16:00 (CET)

Lisätietoja:
Tapahtuman nettisivut ja työpajan ohjelma
Rekisteröityminen

Lue lisää

03.02.2021 | 09:00
Masters of Digital -lippulaivatilaisuus järjestetään 3.-4. helmikuuta

'Muut tapahtumat'


Digiteknologiaorganisaatio DigitalEurope järjestää vuosittaisen Masters of Digital -tilaisuuden ensimmäistä kertaa virtuaalisesti vuonna 2021. Euroopan digitaalinen murros on haaste, joka vaatii monen tasoista yhteistyötä unionin ja sen jäsenmaiden välillä. Tämä vaatimus on konkretisoitunut vuoden 2020 aikana, kun ennalta-arvaamaton tilanne on vaatinut kaikkien maiden liike-elämää, julkishallintoja ja kansalaisia sopeutumaan uudenlaisiin toimintatapoihin.

Tilaisuudessa keskustellaan, miten digitaalisuuden kautta voidaan vahvistaa Euroopan nousua pandemian keskeltä ja miten yritysmaailman, hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan välisen tiiviimmän yhteistyön kautta voidaan saavuttaa vahvempi digitaalinen Eurooppa. Mukana puhumassa ovat muiden muassa Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel, sekä SITRA:n yliasiamies Jyrki Katainen. Lista vahvistetuista puhujista on nähtävillä tapahtuman kotisivuilla.

Puheenvuorojen ja paneelikeskustelujen lisäksi tapahtumaan sisältyy myös muuta ohjelmaa, kuten työpajoja ja verkostoitumismahdollisuuksia.

Tapaaminen on ilmainen ja kaikille avoin, ja siihen ilmoittaudutaan tapahtuman verkkosivuilla.


Aika: 3. helmikuuta 2021 klo 9:00 (CET) - 4. helmikuuta klo 17:00 (CET)

Lisätietoja:
Tapahtuman nettisivut ja ilmoittautuminen
Tapahtuman ohjelma

Lue lisää

02.02.2021 | 11:30
Horisontti Eurooppa -ohjelman lanseeraustilaisuus järjestetään 2. helmikuuta

Muut tapahtumat

Kevään 2021 Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaana toimiva Portugal järjestää virallisen lanseeraustilaisuuden tutkimuksen ja innovaation puiteohjelmalle Horisontti Euroopalle 2. helmikuuta. Lanseeraustilaisuudessa käsitellään puiteohjelmaa ja Next Generation EU -elpymisvälinettä sekä uudistettua eurooppalaista tutkimusaluetta (ERA).

Päivän aikana keskustellaan mm. Horisontti Euroopan ja Next Generation EU:n synergioista, vihreän ja digitaalisen siirtymän edistämisestä uudistetussa ERA:ssa sekä siitä, kuinka joustava elpyminen saadaan valmisteltua ERA:n avulla. Näiden lisäksi käsitellään sitä, miten EU:n tutkimus- ja innovaatiotoiminnan rahoitus saadaan parhaalla mahdollisella tavalla yhdistettyä kansallisten julkisten ja yksityisten investointien kanssa.

Tapahtuma kokoaa yhteen puhujia eri puolilta Eurooppaa ja sisältää tutkijoiden, yritysjohtajien sekä poliittisten ja valtiollisten virkamiesten puheenvuoroja. Puhujina tilaisuudessa ovat mm. Euroopan komission, innovoinnista, tutkimuksesta, kulttuurista, koulutuksesta ja nuorisoasioista vastaava komissaari Mariya Gabriel sekä, komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston johtaja Jean-Eric Paquet.


Tilaisuus on jaettu päivän aikana viiteen eri osaan ja päivän lopuksi pidetään lehdistötilaisuus klo 17.30 (CET). Tilaisuus on kaikille avoin ja se striimataan suorana lähetyksenä. Striimauslinkki julkaistaan tapahtuman nettisivuilla.

Aika: tiistaina 02.02.2021 klo 11.30 - 17.30 (CET)

Lisätiedot:


Tapahtuman virallinen ohjelma

Tapahtuman nettisivut

Lue lisää

02.02.2021 | 08:30
European Alliance Against Coronavirus -webinaarisarja käynnistyy jälleen helmikuussa

Muut tapahtumat

Euroopan klusteriallianssi ECA (European Cluster Alliance) jatkaa viime vuonna aloitettua European Alliance Against Coronavirus -webinaarisarjaa. Sarjan tarkoituksena on tukea Euroopan klustereita koronavirus-pandemiasta elpymisessä ja löytää yhdessä ratkaisuja sen tuottamiin haasteisiin sekä välittää tietoa mm. Euroopan komission toimista kriisin aikana.

Ensimmäisellä kerralla käsitellään uusimpia EU-aloitteita koskien vihreää, digitaalista ja joustavaa muutosta. Webinaarin puhujia ovat mm. Euroopan komission klusteripolitiikasta vastaavan yksikön päällikkö Ulla Engelmann ja klusteripolitiikan tiiminvetäjä Marek Przeor sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosastolta (DG GROW).

Seuraava webinaari järjestetään 2. helmikuuta, jonka jälkeen jatketaan kaksi kertaa viikossa tiistaisin ja torstaisin klo 8.30-9.30 (CET).

Lisätietoja webinaareista ja niihin osallistumisesta antaa:

erityisasiantuntija Ilari Havukainen
Itä- ja Pohjois-Suomen EU toimisto
+32 493 552 771 (Belgia)
ilari.havukainen@eastnorth.fi

Aika: tiistaisin ja torstaisin 02.02.2021 alkaen klo 8.30-9.30 (CET)

Lisätietoja:

Vuoden 2020 webinaarit

Lue lisää

04.02.2021 | 08:30
European Alliance Against Coronavirus -webinaarisarja käynnistyy jälleen helmikuussa

Muut tapahtumat


Euroopan klusteriallianssi ECA (European Cluster Alliance) jatkaa viime vuonna aloitettua European Alliance Against Coronavirus -webinaarisarjaa. Sarjan tarkoituksena on tukea Euroopan klustereita koronavirus-pandemiasta elpymisessä ja löytää yhdessä ratkaisuja sen tuottamiin haasteisiin sekä välittää tietoa mm. Euroopan komission toimista kriisin aikana.

Ensimmäisellä kerralla käsitellään uusimpia EU-aloitteita koskien vihreää, digitaalista ja joustavaa muutosta. Webinaarin puhujia ovat mm. Euroopan komission klusteripolitiikasta vastaavan yksikön päällikkö Ulla Engelmann ja klusteripolitiikan tiiminvetäjä Marek Przeor sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosastolta (DG GROW).

Ensimmäinen webinaari järjestetään 2. helmikuuta, jonka jälkeen jatketaan kaksi kertaa viikossa tiistaisin ja torstaisin klo 8.30-9.30 (CET).

Lisätietoja webinaareista ja niihin osallistumisesta antaa:

erityisasiantuntija Ilari Havukainen
Itä- ja Pohjois-Suomen EU toimisto
+32 493 552 771 (Belgia)
ilari.havukainen@eastnorth.fi

Aika: tiistaisin ja torstaisin 02.02.2021 alkaen klo 8.30-9.30 (CET)

Lisätietoja:

Vuoden 2020 webinaarit

Lue lisää

12.02.2021 | 09:30
INTERACT järjestää Euroopan alueellisen yhteistyön työpajan 12. helmikuuta

'Muut tapahtumat'


Euroopan alueellisten ohjelmien tuki- ja yhteistyöverkosto INTERACT järjestää Cooperation for bigger territorial impact -verkkotapahtuman 12. helmikuuta. Päivän tarkoituksena on edistää eurooppalaisen teollisuuden yhteistyötä, ja kannustaa alueviranomaisia luomaan uusia keskinäisiä kumppanuuksia.

Tapahtuma on osa INTERACTin hallintoviranomaisten tukiohjelmaa, ja se pyrkii tarjoamaan eurooppalaisten alueiden viranomaisille puitteet keskinäiselle vuoropuhelulle sekä mahdollisuuden oppia toistensa kokemuksista.

Tilaisuudessa keskustellaan päättyvän EU-ohjelmakauden täytäntöönpanokäytännöistä ja siitä, miten alueellisten puitteiden, kuten makroaluestrategioiden, tarjoamia suuntia voidaan hyödyntää jatkossa. Tapahtumassa esitellään kaksi konkreettista makroalueiden esimerkkiä: kestävä vedyn tuotanto Alpeilla ja Itämeren alueen EAKR-hallintoviranomaisten yhteistyöverkosto.

Rekisteröitymislinkki löytyy tapahtuman verkkosivuilta.


Aika: 12. helmikuuta 2021 klo 9:30-13:00 (CET)

Lisätietoja:
 
Tapahtuman verkkosivut
Tietoa IJG:n tavoitteen 2020+ mukaista yhteistyötä koskevista suuntaviivoista

Lue lisää

09.02.2021 | 10:00
Uusi Digitaalinen Eurooppa -ohjelma ja sen rahoitusmahdollisuudet -tapahtuma järjestetään 9. helmikuuta

'Muut tapahtumat'


Uutta Digitaalinen Eurooppa ?ohjelmaa käsittelevä webinaari järjestetään 9. helmikuuta. Digitaalinen Eurooppa -ohjelman tavoitteena on edistää digitaalisten teknologioiden käyttöönottoa Euroopassa. Helmikuun alussa järjestettävässä webinaarissa työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Lasse Laitinen esittelee -ohjelman sisältöä, rahoitusmahdollisuuksia ja toimintatapoja.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma tukee investointeja viidellä avainsektorilla, jotka ovat suurteholaskenta, tekoäly, kyberturvallisuus, edistyneet digitaaliset taidot sekä digitaalisten teknologioiden mahdollisimman laajan käyttöönoton tukeminen yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Webinaari on ilmainen ja kaikille avoin. Tapahtumaan osallistuminen edellyttää ilmoittautumista.


Aika: 9.2.2021 klo 10:00-11:00 (UTC+2)


Lisätietoja:

Tapahtuman nettisivut
Tapahtumaan ilmoittautuminen

Lue lisää

09.02.2021 | 09:00
Maatalouden elintarvikejärjestelmien tutkimus- ja innovointiseminaari järjestetään 9. helmikuuta

'Muut tapahtumat'


Research and Innovation in Agri-food systems ? ERA Agenda 2021-2027 and opportunities for Higher Education Institutions -seminaari järjestetään 9. helmikuuta. Tilaisuudessa keskustellaan laaja-alaisesti biotaloudesta ja maataloudesta sekä niihin liittyvistä tutkimus- ja innovaatiopolitiikan painopisteistä EU:n jäsenvaltioissa ja kansainvälisellä tasolla.

Keskustelunaiheisiin lukeutuvat muiden muassa seminaarin teemaan kytkeytyvät Portugalin puheenjohtajakauden painotukset, avaruusjärjestelmien hyödyntäminen maatalouselintarvikejärjestelmissä sekä teollisuuden osallistuminen yhteistyöhön tutkimus- ja innovointialoitteissa. Keskusteluissa pyritään lisäksi luomaan synergioita EU:n tutkimuksen ja innovaation puiteohjelma Horisontti Euroopan, YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja unionin NDICI-yhteistyöpolitiikan välille.

Tapahtumassa esitellään UCD-Wageningen-Agriculture University of Plovdivin tekemää tutkimusyhteistyötä Agrifood Sciences -alalla, ja pyritään tekemään sitä tunnetuksi laajemman eurooppalaisen verkoston foorumina. Lisäksi tilaisuudessa keskustellaan mahdollisuudesta luoda synergioita yleiseurooppalaisten tutkimusinfrastruktuurien ja maatalouden elintarvikealan tutkimusaloitteiden välillä.

Puhujien joukkoon lukeutuu Healthy Planet -yksikön johtaja, tohtori John Bell Euroopan komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosastolta, sekä yliopistojen ja yritysmaailman edustajia eri puolilta Eurooppaa.

Tapahtuma on ilmainen ja avoin kaikille. Rekisteröityminen seminaariin on avoinna tapahtuman nettisivuilla seminaaripäivään asti.


Aika: 9. helmikuuta 2021 klo 9:00-15:00 (CET)

Lisätietoja:
Tapahtuman nettisivut

Lue lisää

24.02.2021 | 10:00
Euroopan unionin teollisuuspäivät 2021

Muut tapahtumat


Euroopan komission neljännen kerran järjestettäviä EU:n teollisuuspäiviä vietetään virtuaalisesti helmikuussa 2021. Teollisuuspäivät ovat suurin komission järjestämä teollisuuden kasvutapahtuma, ja ne toimivat alan sidosryhmille erinomaisena mahdollisuutena verkostoitua sekä kehittää yhteisiä toimia paremman eurooppalaisen kilpailukyvyn saavuttamiseksi. Tilaisuuden kautta halutaan myös varmistaa teollisuuspolitiikan yhteneväisyys eurooppalaisella, kansallisilla sekä alueellisilla tasoilla. Teollisuuspäivien vuoden 2021 temaattiset painopisteet ovat:


- Euroopan digitaalisen tulevaisuuden muovaaminen
- Euroopan teollisuudenilmastoneutraaliustavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä
- EU:n kilpailukyky muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä


Teollisuuspäivät koostuvat virtuaalisesta päätapahtumasta helmikuussa sekä paikallisista sidosryhmien tilaisuuksista tammi-maaliskuun aikana ympäri Eurooppaa. Tilaisuuksien punaisena lankana toimiva EU:n teollisuuspolitiikka pyrkii edesauttamaan modernin, puhtaan ja oikeudenmukaisen talouden kehitystä Euroopassa, sekä vahvistamaan EU:n kansalaisten ja alueiden asemaa älykkään sekä innovatiivisen teollisuuden kehittämisessä.Aika: 23.-26.2.2021


Lisätietoja:

Tapahtuman nettisivut ja ilmoittautuminen

Tapahtuman virallinen ohjelma

Komission EU:n teollisuuspolitiikan nettisivut

Lue lisää

25.02.2021 | 10:00
Euroopan unionin teollisuuspäivät 2021

Muut tapahtumat


Euroopan komission neljännen kerran järjestettäviä EU:n teollisuuspäiviä vietetään virtuaalisesti helmikuussa 2021. Teollisuuspäivät ovat suurin komission järjestämä teollisuuden kasvutapahtuma, ja ne toimivat alan sidosryhmille erinomaisena mahdollisuutena verkostoitua sekä kehittää yhteisiä toimia paremman eurooppalaisen kilpailukyvyn saavuttamiseksi. Tilaisuuden kautta halutaan myös varmistaa teollisuuspolitiikan yhteneväisyys eurooppalaisella, kansallisilla sekä alueellisilla tasoilla. Teollisuuspäivien vuoden 2021 temaattiset painopisteet ovat:


- Euroopan digitaalisen tulevaisuuden muovaaminen
- Euroopan teollisuudenilmastoneutraaliustavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä
- EU:n kilpailukyky muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä


Teollisuuspäivät koostuvat virtuaalisesta päätapahtumasta helmikuussa sekä paikallisista sidosryhmien tilaisuuksista tammi-maaliskuun aikana ympäri Eurooppaa. Tilaisuuksien punaisena lankana toimiva EU:n teollisuuspolitiikka pyrkii edesauttamaan modernin, puhtaan ja oikeudenmukaisen talouden kehitystä Euroopassa, sekä vahvistamaan EU:n kansalaisten ja alueiden asemaa älykkään sekä innovatiivisen teollisuuden kehittämisessä.Aika: 23.-26.2.2021

Lisätietoa:

Tapahtuman verkkosivut ja ilmoittautuminen
Tapahtuman virallinen ohjelma
Komission EU:n teollisuuspolitiikan verkkosivut

Lue lisää

26.02.2021 | 10:00
Euroopan unionin teollisuuspäivät 2021

Muut tapahtumat


Euroopan komission neljännen kerran järjestettäviä EU:n teollisuuspäiviä vietetään virtuaalisesti helmikuussa 2021. Teollisuuspäivät ovat suurin komission järjestämä teollisuuden kasvutapahtuma, ja ne toimivat alan sidosryhmille erinomaisena mahdollisuutena verkostoitua sekä kehittää yhteisiä toimia paremman eurooppalaisen kilpailukyvyn saavuttamiseksi. Tilaisuuden kautta halutaan myös varmistaa teollisuuspolitiikan yhteneväisyys eurooppalaisella, kansallisilla sekä alueellisilla tasoilla. Teollisuuspäivien vuoden 2021 temaattiset painopisteet ovat:


- Euroopan digitaalisen tulevaisuuden muovaaminen
- Euroopan teollisuudenilmastoneutraaliustavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä
- EU:n kilpailukyky muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä


Teollisuuspäivät koostuvat virtuaalisesta päätapahtumasta helmikuussa sekä paikallisista sidosryhmien tilaisuuksista tammi-maaliskuun aikana ympäri Eurooppaa. Tilaisuuksien punaisena lankana toimiva EU:n teollisuuspolitiikka pyrkii edesauttamaan modernin, puhtaan ja oikeudenmukaisen talouden kehitystä Euroopassa, sekä vahvistamaan EU:n kansalaisten ja alueiden asemaa älykkään sekä innovatiivisen teollisuuden kehittämisessä.Aika: 23.-26.2.2021


Lisätietoja:


Tapahtuman verkkosivut ja ilmoittautuminen
Tapahtuman virallinen ohjelma
Komission EU:n teollisuuspolitiikan nettisivut

Lue lisää

23.02.2021 | 10:00
Euroopan 5G-konferenssi 2021 järjestetään virtuaalisesti

Muut tapahtumat


Forum Europe järjestää Euroopan 5G-konferenssin 23.-25. helmikuuta, jonka pääteemana on komission 5G -toimintasuunnitelma (5G Action Plan) ja sen meneillään oleva tarkastelu. Lisäksi konferenssissa käsitellään 5G:n roolia digitaalisessa elpymisessä sekä sitä, kuinka Euroopan 5G-toimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttaminen voidaan varmistaa. Konferenssi järjestetään virtuaalisesti, joka mahdollistaa keskusteluiden avaamisen aiempaa laajemmalle osallistujajoukolle.

Konferenssin muita pääteemoja ovat mm. avoimen RANin ja muiden nousevien suuntausten vaikutus eurooppalaiseen 5G-ekosysteemiin, 5G-verkkojen turvallisuuden ja kestokyvyn varmistaminen Euroopassa sekä turvallisemman ja kestävämmän maailman rakentaminen 5G-verkkojen avulla. Konferenssipäivien aikana keskustellaan myös uuden radiotaajuuspoliittisen ohjelman (Radio Spectrum Policy Programme) kehittämisestä ja tulevaisuuden B5G- ja 6G -verkoista.

Tapahtuma on avoin kaikille ja se on suunnattu poliittisille päättäjille, viranomaisille sekä teollisuuden, mobiili-, satelliitti- ja televisiolähetystoiminnan sidosryhmille. Itä- ja Pohjois-Suomea konferenssin puhujien joukossa edustaa Oulun yliopiston akatemiaprofessorina sekä langattoman tietoliikenteen 6G-lippulaivaohjelman tutkimusjohtajana toimiva Matti Latva-aho. Tämän lisäksi konferenssin puhujien joukosta löytyy muita tietoliikennealojen huippuasiantuntijoita ja johtajia niin alan yrityksistä, sidosryhmistä kuin Euroopan komissiosta.

Aika: 23.-25. helmikuuta


Lisätietoa:

Tapahtuman verkkosivut ja ilmoittautuminen
Komisson 5G-toimintasuunnitelman verkkosivut

Lue lisää

15.02.2021 | 11:00
Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteesta järjestetään tiedotustilaisuus 15.2.

'Muut tapahtumat'


Euroopan komissio järjestää tiedotustilaisuuden, jossa esitellään Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitetta ja kerrotaan mahdollisuuksista osallistua siihen. Aihetta käsitellään erityisesti alueiden, kaupunkien ja paikallisviranomaisten näkökulmasta. Tapahtuma on ensimmäinen kuuden tiedotustilaisuuden sarjasta, joka järjestetään 15.2.-26.2. -välisenä aikana.

Tilaisuuden osallistujat voivat esittää Uusi eurooppalainen Bauhaus -järjestäjätiimille kysymyksiä Slido.com-palvelun kautta.

Tapahtuma striimataan suorana ja siihen ei tarvitse ilmoittautua.

Aika: 15. helmikuuta 2021 klo 11:00-12:00 (CET)


Lisätietoja:
Maanantaina 15.2. järjestettävän tilaisuuden sivu
Koko tiedotustilaisuuksien sarja

Lue lisää

17.02.2021 | 10:00
Webinaari EU:n arktisesta strategiasta järjestetään 17. helmikuuta

'Muut tapahtumat'

Euroopan komission Suomen-edustusto järjestää webinaarin Euroopan unionin arktisesta strategiasta. EU päivittää tänä vuonna arktista politiikkaansa, ja webinaarissa keskustellaan uudelle strategialle asetetuista tavoitteista: säilyttää arktinen alue rauhanomaisen yhteistyön alueena, hidastaa ilmastonmuutoksen vaikutusta ja tukea arktisen alueen kestävää kehitystä.

Verkossa järjestettävän tilaisuuden pääpuhujana on Michael Mann, arktisten asioiden erityislähettiläs Euroopan ulkosuhdehallinnossa. Pääpuhetta seuraa paneelikeskustelu, jossa ovat mukana Michael Mannin lisäksi muiden muassa Suomen Arktinen ja Antarktinen suurlähettiläs Petteri Vuorimäki sekä Lapin yliopiston tutkimusprofessori Timo Koivurova.

Tapahtuma on avoin kaikille kiinnostuneille. Webinaariin osallistuminen ei vaadi rekisteröitymistä.


Aika: 17. helmikuuta 2021 klo 10:00-11:00 (UTC+2)

Lisätietoja:
Tapahtuman verkkosivut

Lue lisää

25.02.2021 | 15:15
Konferenssi tekoälyn haasteista ja mahdollisuuksista 25. helmikuuta

'Muut tapahtumat'

EURACTIV järjestää virtuaalisesti toteutettavan konferenssin, jonka aiheena on tekoäly ja sen käyttöönottoon liittyvät mahdollisuudet ja haasteet. Konferenssissa keskustellaan siirtymisestä kohti tekoälyn onnistunutta kehittämistä ja käyttöä Euroopassa siten, että kansalaiset luottavat syntyvään järjestelmään ja omaksuvat sen.

Tekoäly on meneillään olevan taloudellisen ja yhteiskunnallisen muutoksen keskeinen veturi, joka voi tuoda ratkaisuja moniin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Tekoälyn laajamittaisen käyttöönoton yhteiskunnalliset seuraukset ovat kuitenkin vielä tuntemattomia. Euroopan komissio on kiinnostunut kartoittamaan muutoksen aiheuttamia sosioekonomisia, oikeudellisia ja eettisiä vaikutuksia ja puuttumaan niihin.

Tapahtuman pääpuhujana on Lucilla Sioli, Tekoälyn ja digitaalisen teollisuuden johtaja Euroopan komission tietoyhteiskunnan ja viestinten pääosastolta (DG CONNECT). Pääpuhetta seuraa paneelikeskustelu aiheesta, ja panelistien joukkoon lukeutuu Euroopan parlamentin jäsen Dragos Tudorache, joka toimii tekoälyä digitaalisella aikakaudella käsittelevän erityisvaliokunnan (AIDA) puheenjohtajana.

Tapahtuma on avoin kaikille aihealueesta kiinnostuneille. Rekisteröityminen konferenssiin on avoinna tapahtuman verkkosivuilla.

Aika: 25. helmikuuta 2021 klo 15:15-16:30 (CET)

Lisätietoja:
Tapahtuman verkkosivut

Lue lisää

01.03.2021 | 00:00
Itämeristrategiasta keskustellaan makroalueiden viikolla maaliskuussa

Muut tapahtumat


Euroopan komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto järjestää makroaluestrategioiden viikon 1.-5. maaliskuuta. Digitaalisen tapahtuman teemana on uudelleen verkostoituminen (Reconnect), uusien yhteistyötapojen löytäminen (Rethink) ja elpyminen (Recover).

Teeman mukaisesti viikon tarkoituksena on tarjota verkostointimahdollisuuksia eri sidosryhmien ja EU:n toimielinten edustajien välillä uusien yhteistyötapojen löytämiseksi. Viikolla tarkastellaan myös mitä konkreettisia toimia strategiat tarjoavat makroalueilla, joilla turvataan paras mahdollinen elpyminen koronavirus-pandemiasta.

Osanottajilla on mahdollisuus osallistua erilaisiin istuntoihin, joissa käsitellään strategioiden valmistelua ja sisältöön vaikuttamista. Tämän lisäksi keskustellaan siitä, miten Euroopan komission suoraan hallinnoimilla rahoitusohjelmilla (Horisontti, Life, yms.) voidaan tukea makroaluestrategioiden täytäntöönpanoa.


Aika: 1.-5. maaliskuuta


Lisätietoja:
Tapahtuman sivut ja ilmoittautuminen
Euroopan unionin Itämeristrategian verkkosivut

Lue lisää

Tapahtumakalenteri