Kuukauden hanke: LIFE+ RapuKamu

27.04.2016

 

Rapukamu on Itä-Suomen yliopiston vetämä tiedotus- ja koulutushanke, jonka tarkoituksena on valistaa suomalaisia kotoperäisen jokiravun, ja laajemmin ajateltuna luonnonsuojelun, merkityksestä. EU:n LIFE+ -rahoitus on myönnetty hankkeelle vuonna 2013.

Hankkeen tavoitteena on parantaa osin uhanalaisen jokiravun (Astacus astacus) asemaa ja taata sille valoisa tulevaisuus. Samalla hankkeen tavoitteena on lisätä suomalaisten kiinnostusta alkuperäiseen suomalaiseen luontoon, luonnonvarojen säilyttämiseen ja kestävään käyttöön.

Yhteensä kahdeksan partnerin kanssa toteutettu hanke ideoitiin alun perin niiden yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka olivat kiinnostuneita jokirapukantojen hoidosta. RapuKamu-hanke on osa laajempaa tutkimus- ja kehityshankkeiden kokonaisuutta, jota on toteutettu Itä-Suomen yliopistossa. Osatoteuttajina hankkeessa on ollut mukana mm. kalatalouskeskuksia Itä- ja Pohjois-Suomesta, Kalatalouden Keskusliitto sekä Metsähallitus. Hankkeen toteuttamisaika on kesä 2013––kesä 2016.

”Päämääränämme Itä-Suomen yliopiston tutkimusperinteessä on ollut ymmärtää suomalaisten rapukantojen dynamiikkaa ja mahdollisuuksia toimia jokirapukantojen säilyttämiseksi. LIFE+ RapuKamu -hanke on siten ollut oiva käytännön sovellus perustutkimuksen tuloksista ja selkeä käytännön mahdollisuus akateemisen tutkimuksen tulosten popularisointiin”, kertoo hankkeen koordinaattori Japo Jussila Itä-Suomen yliopistosta. ”Rohkeana tavoitteena on pelastaa jokirapu ja taata tuleville suomalaisille mahdollisuus ravustaa jokirapua ja nauttia syksyisistä jokirapujuhlista”, Jussila jatkaa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 420 000 euroa, josta valtaosa on suunnattu valistusmateriaalin tuottamiseen ja näkyvyyteen.

Tutkimuslaitoksena pitkä ja laaja kokemus hankerahoituksesta

Itä-Suomen yliopistolla on paljon kokemusta erilaisista hankerahoituksista sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. EU-hankkeet ovat osa yliopiston toiminnan rutiineja.  Kyseinen hanke valmisteltiin partnereiden kanssa ja Jussila sai yliopistolta noin kolmen kuukauden rahoituksen hankehakua varten. Hän on toiminut koko ajan hankkeen koordinaattorina ja vetäjänä. Toteutuspuoli on sujunut pääosin jouhevasti ja tarvittaessa apua on saatu EU-koordinaattoreilta. EU-hankkeisiin liittyvä taloushallinto on tosin osoittautunut osin epäloogiseksi ja raskaaksi. Apua on kuitenkin ollut tarjolla myös sen hoidon suhteen.

Hankkeen konsortiossa on pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita, joiden tiedettiin olevan kiinnostuneita kyseisestä aiheesta. LIFE+-ohjelman haku sattui sitten sopivasti jo pitkään suunnitellun hankkeen aikatauluun. Itä-Suomen yliopistolla on tällä hetkellä LIFE2015 haku päällä laajemmalle eurooppalaisia kotoperäisiä rapuja koskevalle suojeluhankkeelle.

”Luonnonvarojen harkittu käyttö ja kotoperäisten lajien suojelu parantaa meidän kaikkien elämänlaatua”

”On hyvä muistaa, että kaikki riippuu kaikesta. Luonnonvarojen harkittu käyttö ja kotoperäisten lajien suojelu parantaa meidän kaikkien elämänlaatua, vaikka asia saattaisi tuntua mitättömältä. Luonnonsuojelu on itse asiassa varsin itsekästä touhua, sillä luonnon voidessa hyvin myös me voimme hyvin”, toteaa Jussila.

 Verkkosivut:

www.rapukamu.fi

Facebookissa Rapukamu-hanke 

Yhteyshenkilö:
Japo Jussila, koordinaattori, UEF
japo.jussila(at)uef.fi


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012