Kuukauden hanke: INEXCA - Syöpäpotilaiden hoidon kehittämistä monitieteellisesti

25.02.2016

Itä-Suomen yliopiston koordinoimassa INEXCA-hankkeessa  (Excellent research and expertise of quality of cancer care by internationally trained staff) keskitytään syöpäpotilaiden hoitoon monitieteellisestä näkökulmasta: hankkeen tavoitteena on kehittää potilaan hoidon laatua ottaen huomioon läheisten tuen, henkilöstön toimintaympäristön sekä tutkimuksen kehittämisen kansainvälistyvässä maailmassa. Asiantuntijuuden jakamiseen tarvitaan entistä enemmän liikkuvuusmahdollisuuksia akateemisen työn, palvelujärjestelmän ja yritysten välillä.

Itä-Suomen yliopiston koordinoima, maaliskuussa 2015 alkanut hanke sai EU-rahoitusta Horisontti 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions (Research and Innovation Staff Exchange) -ohjelmasta 913 500 €, ja hankkeen kokonaisbudjetti on 1 183 500 €. Asiantuntemusta on mukana eri toimijoilta yksityiseltä sekä julkiselta sektorilta Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta, Tanskasta, Belgiasta sekä Italiasta. Suomesta merkittävät yhteistyökumppanit ovat Kuopion yliopistollinen sairaala sekä paikallinen teknologiayritys SenSoftia.

Motivaationa konkreettiset tulokset

”Kansainvälisissä hankkeissa mukanaolo ja erityisesti viimeisin kokemukseni koordinaattorin roolissa on mahdollistanut aidon kansainvälisen yhteistyön toteutumista, jolla on vaikuttavuutta, ja jonka avulla on mahdollista saavuttaa konkreettisia tuloksia”, koordinaattori ja professori Katri Vehviläinen-Julkunen Itä-Suomen yliopistolta kertoo.

Vuoden jälkeen nelivuotisen hankkeen kokemukset ovat olleet tähän mennessä Itä-Suomen yliopistossa positiivisia: ”On terveellistä nähdä, että kollegat tekevät vaativaa tutkimustyötä erilaisissa työkulttuureissa kuin me täällä. Näin myös yliopistomme erilaiset pyrkimykset sijoittuvat laajempaan kokonaisuuteen ja omat ongelmamme suhteutuvat. Iloitsen siitä, että projektimme myötä mahdollistuu uuden oppiminen myös monille aktiivisille tutkijanaluille”, Vehviläinen-Julkunen sanoo.

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen tutkijat lähtivät valmistelemaan H2020-hakemusta huomatessaan tarpeen kehittää tutkijoiden kansainvälistä osaamista ja taitojen kehittymistä. Yliopistossa huomattiin, että yleismaailmallinen trendi potilaskeskeisyyden ja läheisten hoitoon osallistumisesta sekä hoidon laadun ja vaikuttavuuden yhdistäminen on välttämätöntä.

Ammattimainen projektipäällikkö avainasemassa

Itä-Suomen yliopisto korostaa ammattitaitoisen projektipäällikön vaikuttavuutta, erityisesti kansainvälisissä hankkeissa. Yhteistyö eri kumppaneiden välillä sujuu täten tehokkaasti ja organisoidusti.

Hankkeessa ollaan tällä hetkellä tilanteessa, jossa tutkijoiden liikkuvuus on käynnistynyt. Tutkimus käynnistyy tänä vuonna, sillä aineistojen keruu vaatii aikaa.

Suurin osa hankkeen yhteistyökumppaneista oli tuttuja yliopistolle jo entuudestaan. Idea rahoituksen hakemisesta konkretisoitui yhdysvaltalaisen professorin vierailun jälkeen vuonna 2013, jolloin koettiin tarve löytää rahoitusta järjestelmällisen kansainvälisen tutkijanuran kehittämiseen ja ylipäätään tutkimustyöhön.

Itä-Suomen yliopisto tuki valmistelurahoituksella hakemuksen laadintaa hyvissä ajoin ennen hakua. Yhteensä hakemuksen valmisteluun kului aikaa kahdelta henkilöltä osa-aikaisesti yli neljä kuukautta. ”Apuna INEXCA-hankkeen hakemusta tehdessä käytettiin hollantilaista Yellow Research -yritystä”, Vehviläinen-Julkunen kertoo.

Rahoitusohjelmana Horisontti 2020 MSCA–RISE on vakuuttanut Itä-Suomen yliopiston väen: erityisesti tutkijoiden urakehityksen tukena ja liikkuvuuden lisäämisessä yritysten, yliopistojen ja käytännön välillä, koske se tukee eri vaiheissa olevia tutkijoita aloittelevista aina senioritutkijoihin. Yliopisto aikoo jatkossakin olla aktiivinen rahoituksen hakemisessa monenlaisista rahoitusinstrumenteista.

Lisätietoja:

INEXCA-verkkosivut

Yhteyshenkilöt:
Koordinaattori, professori Katri Vehviläinen-Julkunen, Itä-Suomen yliopisto
Dosentti Tarja Kvist, Itä-Suomen yliopisto


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012