MEMU-hankkeen loppuwebinaari

Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

MEMU-hankkeen loppuwebinaari

Metsien muutos, hiilinielut ja metsien muutoksesta johtuvat aluetalousvaikutukset Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnissa (MEMU-hanke)

31.1. @ 09:00 11:30

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan Luonnonvarakeskuksen (Luke) toteuttaman MEMU-hankkeen tuloksista.

Metsäalan toimintaympäristössä on lyhyellä aikavälillä tapahtunut suuria muutoksia ja niitä on odotettavissa myös lähitulevaisuudessa. Venäjältä Suomeen tuotavan puun ja hakkeen määrän väheneminen on lisännyt kotimaisen puun ja hakkeen käyttötarvetta metsä- ja energiateollisuuden raaka-aineena Suomessa. EU:ssa on valmisteilla useita luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtääviä ohjelmia ja strategioita, joilla on vaikutusta metsien käyttöön jäsenmaissa. Nämä erilaiset metsäalan toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset kohdistuvat eri tavalla Suomen eri osiin.

MEMU-hankkeen loppuwebinaarissa esitellään, miten metsät ovat muuttuneet Itä- ja Pohjois-Suomessa 1960-luvun jälkeen ja millaiset ovat hakkuumahdollisuudet tällä alueella tulevina vuosikymmeninä. Webinaarissa esitellään myös metsien hiilinielujen arvioitua kehitystä vuosina 2015–2021. Webinaarissa luodaan katsaus metsiin liittyviin EU:n politiikkatoimiin ja niiden mahdollisiin vaikutuksiin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Lisäksi esitellään arvioita metsien lisäsuojelun vaikutuksesta hakkuumahdollisuuksiin ja metsien kehitykseen Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnissa tulevina vuosikymmeninä sekä arvioidaan metsien lisäsuojelun potentiaalisia vaikutuksia aluetalouksissa. 

Tilaisuuden ohjelma: 

9:00-9:05 Tilaisuuden avaus, maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen, Keski-Pohjanmaan liitto
9:05-9:15 MEMU-hankkeen yleiskuvaus, erikoistutkija Leena Kärkkäinen, Luke
9:15-9:30 Metsien muutos 1960-luvulta lähtien, erikoistutkija Minna Räty, Luke
9:30-9:45 Metsien hiilinielut vuosina 2015–2021, tutkija Jukka-Pekka Myllykangas, Luke
9:45-10:05 Katsaus käynnissä oleviin metsiin liittyviin EU:n politiikkaprosesseihin, erikoistutkija Antti Mutanen, Luke
10:05-10:15 Tauko
10:15:10:50  Metsien tuleva kehitys perusura- ja SY-laskelmien mukaisesti sekä metsien eri suuruisen lisäsuojelun vaikutukset hakkuumahdollisuuksiin (erikoistutkijat Jari Viitanen ja Hannu Hirvelä, Luke)
10:50-11:05 Lisäsuojelun vaikutukset metsäsektorin arvonlisäykseen ja työllisyyteen sekä kerrannaisvaikutukset muilla toimialoilla, apulaisprofessori Jussi Lintunen, Luke
11:05-11:25 Keskustelua
11:25-11:30 Tilaisuuden päättäminen, ohjelmajohtaja Mikko Kurttila, Luke

Ilmoittautuminen: 29.1.2024 mennessä.

Lisätietoja:
Leena Kärkkäinen, erikoistutkija
+358 29532 4848
leena.karkkainen(at)luke.fi