Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston uutiskirjeissä

Tietosuoja-asetuksen 13 artiklan mukainen ulkoinen seloste
15.5.2018


Tietosuojavastaava

Katja Riikonen
kirjaamo(at)pohjois-karjala.fi


Rekisterinpitäjä

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pielisjoen linna, Siltakatu 2
80100 Joensuu
Puh. 013 337 4700 (vaihde)
kirjaamo(at)pohjois-karjala.fi


Tietojen käsittelyn tarkoitus

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston uutiskirjeiden jakelu. Uutiskirjeissä viestitään tilaajille uutisia, tapahtumia ja muita ajankohtaisia asioita.


Tietojen käsittely ja käsittelijät

Tilaajan sähköpostiosoite tallennetaan uutiskirjeen tilauspalvelun jakelulistaan tilaajan suostumuksen perusteella.

Tietoja käsittelevät uutiskirjeitä laativat henkilöt Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistolla, Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa sekä uutiskirjejärjestelmän palvelutoimittaja digitoimisto Verkkoasema Oy, jonka kanssa Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto on sopinut henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti. 


Tietojen luovutus

Tiedot luovutetaan ainoastaan uutiskirjejärjestelmän palvelutoimittajalle, joka ei saa luovuttaa tietoja eteenpäin tai käyttää niitä muuhun tarkoitukseen. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.


Tietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään palvelussa siihen asti, kunnes uutiskirje lakkautetaan tai siihen asti, kun tilaaja itse peruuttaa tilauksen uutiskirjeen lopussa olevasta peruutuslinkistä, itse kirjallisesti pyytää Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistoa/ Pohjois-Karjalan maakuntaliittoa poistamaan tiedot tai toimimaton sähköpostiosoite poistetaan automaattisesti.


Rekisteröidyn oikeudet

Palvelun käyttäjänä Sinulla on oikeus

  • saada pääsy omiin henkilötietoihisi
  • tietojen oikaisemiseen
  • tietojen käsittelyn rajoittamiseen
  • tietojen poistamiseen
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • tehdä valitus valvontaviranomaiselle


Pääsy omiin tietoihin

Voit saada nähtäväksesi omat tietosi, jotka uutiskirjejärjestelmään on tallennettu lähettämällä tietopyyntö Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistolle (info(at)eastnorth.fi). Mainitse pyynnössä uutiskirjeen nimi.


Tietojen oikaiseminen tai täydentäminen

Jos havaitset, että tiedoissasi on epätarkkuus, puute tai virhe, voit pyytää virheellisen osoitteen poistamista ja tilata tämän jälkeen uutiskirjeen uudelleen. Lähetä pyyntö osoitteeseen info(at)eastnorth.fi. Mainitse pyynnössä, mistä uutiskirjeestä on kyse.


Käsittelyn rajoittaminen

Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, Sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.


Suostumuksen peruutus tietojen käyttöön ja tietojen poistaminen

Voit poistaa tilaustietosi milloin tahansa peruuttamalla tilauksen lähetetystä uutiskirjeestä löytyvästä peruutuslinkistä.

Vaihtoehtoisesti voit pyytää Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistoa poistamaan tietosi palvelusta. Lähetä poistopyyntö osoitteeseen info(at)eastnorth.fi. Mainitse pyynnössä uutiskirjeen nimi.


Henkilötietojen käsittelyä koskeva ilmoitus ja valitus

Jos haluat tehdä ilmoituksen henkilötietojesi käsittelyyn liittyvästä ongelmasta, pyydämme Sinua ottamaan yhteyttä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tietosuojavastaavaan. Ks. yhteystiedot sivun yläosasta.

Voit valittaa henkilötietojesi käsittelystä valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle.
Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivut