MicroENTRE tukee mikroyrityksiä kasvun ja kansainvälistymisen polulla

MicroENTRE® on valtakunnallinen yritysverkosto, jonka tarkoituksena on tarjota mikroyrittäjille mahdollisuus verkostoitua, löytää liiketoimintakumppaneita sekä saada vertaistukea toisilta yrittäjiltä. Yrittäjiltä nousevien tarpeiden perusteella verkoston aluevastaavat ja toimintaa koordinoivat MicroENTREn asiantuntijat kehittävät ryhmien toimintaa, käynnistävät uusia kehittämis- ja yritysryhmähankkeita sekä tuottavat mikroyrittäjyydestä arvokasta tutkimustietoa. Visiona on skaalautuvien mikroyritysten muodostama rajat ylittävä, digitaalisuutta ja live-tapaamisia yhdistelevä verkosto.

MicroENTRE®  yritysverkoston ensimmäiset alueelliset ryhmät käynnistyivät Pohjois-Pohjanmaalla keväällä 2015 Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukunnissa sekä Raahessa. Tällä hetkellä ydinryhmiä on Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla, Lapissa sekä Etelä- ja Pohjois-Savossa. Keskusteluita toiminnan käynnistämisestä on käyty myös Keski-Suomessa, Varsinais-Suomessa ja Kymenlaaksossa. Etelä-Savo mukaan lukien verkostossa on mukana yli 400 yritystä sekä 20 paikallista ydinryhmää. Toiminnan laajentuminen eri maakuntiin on ollut mahdollista EAKR-rahoituksella. 

MicroENTREn toimintaa koordinoi Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti. MicroENTREn vastuulla on muun muassa yhteisen verkkoalustan ylläpito ja kehittäminen, ydinryhmien aluevastaavien perehdytys ja valmennus, aluevastaavien foorumin koordinointi, ydinryhmätoiminnan kokemusten kokoaminen ja jakaminen verkoston toimijoiden kesken sekä ydinryhmätoiminnan kautta saatavan tutkimustiedon tuottaminen ja levittäminen toimijoiden käyttöön.

Yritysverkoston ydintoimintaa on mikroyrittäjien vertaistoimintaan perustuva kasvu- ja vientikokeiluverkosto. Toimintaa koordinoi Oulun yliopisto ja sen paikallisesta toiminnasta vastaavat aluevastaavaorganisaatiot, tyypillisesti kunnalliset yrityspalveluorganisaatiot. Paikalliset yhden tai muutaman kunnan alueella toimivien ydinryhmien jäsenyritykset kokoontuvat kuukausittain toistensa tiloissa keskustelemaan, ideoimaan ja sparraamaan isäntäyrityksen valitsemista kasvuteemoista. Tapaamisia fasilitoi Oulun yliopiston valmentama aluevastaava, joka on yleensä kunnan tai elinkeinoyhtiön yrityspalveluasiantuntija tai alueella toimivan korkeakoulun asiantuntija. Ydinryhmät ovat toimialasta riippumattomia. Ydinryhmien lisäksi alueilla voidaan toteuttaa paikallisten tarpeiden mukaan teemoitettuja erityisiä 6-12 kk mittaisia kasvuryhmiä, joissa toteutetaan suunnitelmallisesti skaalautumis- ja kansainvälistymiskykyisten mikroyritysten nopeita kokeiluita ja valmennusta. Kasvuryhmien teemoja voivat olla esimerkiksi digitalisaatio, kansainvälistyminen, tuottavuus ja työkyky tai alueellinen älykäs erikoistuminen.

MicroENTREN lähitulevaisuuden tavoitteena on mikroyristysten kansainvälinen vertaiskehittäminen ja Suomessa kehitetyn vertaistoimintamallin kokeilu eri maissa. Yrittäjien lisäksi vertaisverkostoitumisesta hyötyvät yrityspalveluiden asiantuntijat, joiden valtakunnallinen vaihto-ohjelma on käynnistymässä. Etsinnässä on rahoituskanavat niin yrittäjien kuin yrityspalveluasiantuntijoiden kansainvälistymiselle. Ensimmäisiä yhteistyöavauksia on tehty mm. Kanadassa Nova Scotian provinssissa, missä alueen yrityskehittäjät ja yliopistot ovat olleet kiinnostuneita ydinryhmätoiminnan jalkauttamisesta seudulle sekä yritysneuvojavaihdon toteuttamisesta. Tiedusteluita innovatiivisesta Pohjois- ja Itä-Suomen toimintamallista on tullut myös muista EU-maista ja Brasiliasta.

MicroENTREn verkkosivut löydät täältä: www.microentre.fi

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi
[email protected]
050 4662832

Projektitutkija, verkostokoordinaattori Riitta Forsten-Astikainen
[email protected]
046 9220913

Lisämateriaalia:

https://www.youtube.com/watch?v=evFVfM–Sro