Kiertotalous yhdistää Biolaaksoa

Keski-Pohjanmaalla sijaitseva Biolaakso on kiertotalouden, biotalouden ja kemian osaamiskeskittymä, jossa maakuntaa kehitetään siten että luonnonvarat parantavat elämänlaatua ja elinkeinoelämää kestävästi. Kemian, mineraalitalouden ja maaseutuelinkeinojen yhdistelmä älykkään erikoistumisen profiilina on uniikki ja erottaa alueen muista Suomen ja Euroopan alueista.

Biolaaksossa on mukana 23 organisaatiota, joiden yhteinen tavoite ja laajat verkostot luovat hyvät edellytykset erilaisille kehittämisalustoille ja yhteistyölle. Biolaakso yhdistää teolliset sovellukset, monipuolisen alkutuotannon ja korkealaatuisen asiantuntemuksen. Biolaaksossa on Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä ja olemme edelläkävijöitä kiertotaloudessa. Koulutus ja tutkimus tukevat monipuolista yritystoimintaa ja akkukemikaaliosaaminen on kansainvälisesti korkeatasoista.

Biovalley vauhdittaa Keski-Pohjanmaan kansainvälistymistä

Kesällä startannut Biovalley Finland on tuki- ja promootiohanke, jonka tavoitteena on Biolaakson kansainvälistäminen. Päämääränä on, että Biolaaksosta muodostuu kansainvälisesti houkutteleva kiertotalouden ekosysteemi, jossa syntyy uusia yrityksiä, työpaikkoja ja investointeja. Tuloksena on vahva kiertotalousalue, jolla kolme toimialaa, kemianteollisuus, alkutuotanto ja kaivannaisteollisuus, toimivat synergisesti.

Biovalley Finland -hanke tukee yhteisesti alueella tehtävää sisällöllistä tutkimusta ja kehittämistyötä sekä yritysten tuotekehitystä. Hankkeen aikana järjestetään tapahtumia niin elinkeino- kuin tutkimusnäkökulmasta; keskeinen osa Biolaakson näkyvyyden edistämistä on Kokkola Material Week -tapahtuma, joka kokoaa yhteen kemianteollisuuden, biotalouden ja mineraalitalouden huippuosaamisen vuosittain.  Biovalley Finland -hankkeen tuloksena Biolaakson näkyvyys kasvaakin kansallisesti ja kansainvälisesti. Kansainvälisen yhteistyön kehittämiseksi on suunnitteilla muun muassa yhteistyön rakentaminen kansainvälisen Vanguard Initiative -verkoston puitteissa sekä pronssisen klusterimerkin hakeminen ESCAlta. 

Biovalley Finland -hankkeen päätoteuttajana toimii Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Hankkeen rahoittajina toimivat Keski-Pohjanmaan liitto (EAKR), Kokkolan yliopistokeskus Chydenius sekä Kokkolan seudun kehitys Oy, Kaustisen seutukunta, Perhon kunta, Kannuksen kaupunki ja Kokkolan kaupunki.

https://youtu.be/OJ_VcsTaIZ4

Kansainvälinen Kokkola Material Week on vuosittainen korkean tason verkostoitumistapahtuma, joka sisältää kattauksen kemianteollisuuden, biotalouden ja mineraalitalouden ajankohtaisesta tutkimuksesta ja kehitysnäkymistä. Tapahtumaa on järjestetty menestyksellä vuodesta 2013 asti. Seuraava Kokkola Material Week järjestetään 13.-18. marraskuuta 2021.

Lisätietoja

https://biolaakso.fi

Tiina Aittola
Projektitutkija, Biolaakso-koordinaattori
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
[email protected]
040 6695151