Horisontti Euroopan strateginen suunnitelma 2025–2027 on julkaistu 

Euroopan komissio on julkaissut Horisontti Eurooppa –puiteohjelman strategisen suunnitelman vuosille 2025–2027. Siinä linjataan kolme kärkeä EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoitukselle. Kärjet ovat vihreä siirtymä, digitalisaatio sekä kestävämpi, kilpailukykyisempi, osallistavampi ja demokraattisempi Eurooppa. Suunnitelman keskeiset periaatteet ovat avoin strateginen autonomia ja Euroopan johtoaseman turvaaminen kriittisten teknologioiden kehittämisessä ja käyttöönotossa. 

Suunnitelman tavoitteena on vastata ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden vähenemisen, digitalisaation sekä väestön ikääntymisen aiheuttamiin haasteisiin. Siinä linjataan yhdeksän eurooppalaista yhteisrahoitettua ja –ohjelmoitua kumppanuutta, joiden avulla lisätään komission sekä yksityisten ja julkisten tahojen tutkimus- ja innovaatioyhteistyötä keskeisten haasteiden ratkomiseksi. Lisäksi suunnitelmassa esitellään uusi New European Bauhaus (NEB) -väline, jonka avulla NEBin TKI-yhteistyöverkostoja ja -sisältöjä tuodaan muiden EU-ohjelmien rinnalle.  

Suunnitelman strategiakärjet ja periaatteet pannaan toimeen Horisontti Euroopan työohjelmien myötä. Ne tuovat esille TKI-toiminnan rahoitusmahdollisuuksia temaattisten ehdotus- ja aihehakujen kautta. Komissio arvioi vuoden 2025 Työohjelmaa huhtikuussa 2024 alkavan palautekierroksen avulla.  

Lisätietoa 

Komission lehdistötiedote 

Strateginen suunnitelma