Komissio ottanut käyttöön EU:n laajuisen kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmän 

Komissio on hyväksynyt Euroopan ensimmäisen yhteisen kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmän. Siinä linjataan ICT-tuotteiden sertifioinnin säännöt ja käytännöt, joiden avulla parannetaan laitteistojen ja ohjelmistojen turvallisuutta ja luotettavuutta. Sertifioitavia tuotteita ovat esimerkiksi reitittimet ja henkilökortit.  

Sertifiointijärjestelmä noudattaa EU:n kyberturvallisuusasetusta ja täydentää kyberresilienssisäädöstä, joka säätää laitteistojen ja ohjelmistojen kyberturvallisuusvaatimukset Euroopassa.  

Järjestelmä julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 7. helmikuuta ja se tulee voimaan 20 päivän kuluttua julkaisemisesta. 

Lisätietoja 

Tietoa sertifiointijärjestelmästä 

Kyberturvallisuusasetus 

Kyberresilienssisäädös