Komissio on hyväksynyt tiettyjen geenimuunneltujen kasvien käytön 

Euroopan komissio on hyväksynyt geenimuunnellun maissin ja kahden öljykasvin tuonnin EU:n alueelle ruoka- ja rehukäyttöön. Geenimuuntelulla viitataan eliön geenien ja siten ominaisuuksien keinotekoiseen muokkaamiseen esimerkiksi vastustuskyvyn tai ravintopitoisuuden parantamiseksi. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on todennut nämä kasvit turvallisiksi, ja komission valtuutus noudattaa EU:n elintarviketurvallisuuskäytäntöjä. 

Valtuutukset ovat voimassa kymmenen vuoden ajan. Näistä kasveista jalostettujen tuotteiden tulee noudattaa EU:n tuotekuvaus- ja jäljitettävyyssääntöjä.  

Lisätietoja 

Tietoa geenimuuntelusta