Gigabitti-infrastruktuurisäädöksestä päästy alustavaan sopimukseen 

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat päässeet alustavaan sopimukseen gigabitti-infrastruktuurisäädöksestä. Säädös tukee EU:n verkkoyhteystavoitteiden saavuttamista ja seuraavan sukupolven sähköisten viestintäverkkojen käyttöönottoa. Sen tavoitteena on nopeuttaa gigabittiverkkojen infrastruktuurin käyttöönottoa, laskea käyttöönotosta aiheutuvia kustannuksia sekä turvata näiden prosessien oikeusvarmuus ja avoimuus. 

Sovittuun tekstiin on kirjattu pieniä kuntia koskeva siirtymäajan poikkeus. Tekstissä huomioidaan myös maaseutu- ja syrjäisten alueiden yhteyksien edistäminen.  

Sovittu teksti on vielä neuvoston ja parlamentin työstettävänä. Kun molemmat toimielimet ovat hyväksyneet säädöksen, se julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä. Säädös tulee voimaan 20 päivän kuluttua julkaisemisesta.  

Lisätietoa 

Neuvoston lehdistötiedote