Komissiolta toimintasuunnitelma tuulivoimateollisuuden vahvistamiseksi

Euroopan komissio on julkaissut Euroopan tuulivoimaa koskevan toimintasuunnitelman (European Wind Power Action Plan), jonka tarkoituksena on vahvistaa Euroopan tuulivoimateollisuutta ja koko puhtaan energian teollisuuden kilpailukykyä sekä samalla tukea EU:n omavaraisuutta. EU:n tavoitteena on, että uusiutuvien energianlähteiden osuus tuotannosta on vähintään 42,5 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, jonka saavuttamisessa tuulivoimalla on Euroopassa keskeinen rooli. Toimintasuunnitelmasta ilmoitettiin osana komission puheenjohtajan syyskuussa pitämää Union tila -puhetta.

Toimintasuunnitelmassa ehdotetaan useita toimia tuulivoimateollisuuden vahvistamiseksi. Toimiin kuuluvat muun muassa tuulivoiman käyttöönoton nopeuttaminen parantamalla alan ennustettavuutta ja sujuvoittamalla lupamenettelyjä, rahoituksen mahdollistaminen ja EU-rahoitusohjelmien hyödyntämisen lisääminen, jäsenmaiden tukeminen teknisellä tuella sekä uusiutuvaa energiaa koskevan osaamiskumppanuuksien kehittäminen.

Tiedonannossa myös esitetään merituulivoiman käyttöönoton lisäämistä, joka pitää sisällään tavoitteet lisätä verkkoinfrastruktuuria, yhdennettyä merten aluesuunnittelua ja alan osaamisen kehittämistä. Merituulivoiman lisäämistä koskien jäsenmaat ovat hiljattain sopineet tavoitteesta vuodelle 2050 sekä välitavoitteista vuosille 2030 ja 2040, jotka koskevat EU:n viittä merialuetta.

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote