Euroopan komissio on käynnistänyt eurooppalaisen kaupunkialoitteen

Euroopan komissio on käynnistänyt eurooppalaisen kaupunkialoitteen (European Urban Initiative), jonka tavoitteena on tukea kaikenkokoisten kaupunkialueiden innovointia sekä lisätä valmiuksia ja tietämystä kestävään kaupunkikehitykseen. Tarkoituksena on edistää ekologisesti kestävämpää kaupunkikehitystä yhdennetyn aluekehityksen periaatteella ja lisätä kaupunkien mahdollisuutta vastata paikallisiin haasteisiin. 

Aloitteeseen liittyen käynnistettiin rahoitushaku viime lokakuussa, joka samalla tuki kestävyyteen, osallisuuteen ja esteettisyyteen keskittyvää Uusi eurooppalainen Bauhaus –aloitetta. Tämän rahoitushaun tulokset julkaistaan kesäkuussa, jonka lisäksi toukokuussa avataan aloitteeseen liittyvä toinen rahoitushaku.

Toukokuussa avautuvan rahoitushaun keskiössä ovat hankkeet, joilla edistetään ekologista kaupunkikehitystä, kestävää turismia ja osaamisen hyödyntämistä. Rahoitushaku on suuruudeltaan 120 miljoonaa euroa.  

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote