Euroopan komissio on hyväksynyt Euroopan puolustusrahaston vuoden 2023 työohjelman

Euroopan komissio on hyväksynyt Euroopan puolustusrahaston kolmannen vuotuisen työohjelman. Puolustusrahastolla pyritään tukemaan puolustusalan tutkimusta ja kehittämistä sekä puolustusyhteistyötä EU:ssa. Tarkoituksena on vahvistaa alan yhteentoimivuutta ja maailmanlaajuista kilpailukykyä. Puolustusrahastoon on käytetty yli kolme miljardia euroa sen jälkeen, kun sitä koskevaa asetusta alettiin soveltamaan toukokuussa 2021. 

Uuden työohjelman myötä puolustushankkeiden rahoitusta lisätään, jotta puolustukseen liittyviä voimavaroja, teknologioita ja innovointia voidaan kehittää jäsenmaiden kesken. Vuoden 2023 työohjelmasta 1,2 miljardia euroa osoitetaan puolustusalan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Työohjelmaa hyödynnetään jäsenvaltioiden puolustusvoimavarojen ja strateginen kompassi –suunnitelman prioriteettien mukaisesti. Lisäksi ohjelmalla tuetaan kriittisten alojen hankkeita muun muassa avaruusyhteyksiin liittyen, sekä varmistetaan rahoituksen jatkuminen edeltävien ohjelmien puitteissa aloitetuille hankkeille.  

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote