Euroopan komissio lisää pienten modulaaristen ydinvoimareaktorien tutkimus-, innovaatio- ja koulutustoimintaa

Euroopan komissio on julkaissut tiedonannon koskien pienten modulaaristen ydinreaktorien (SMR) tutkimus-, innovaatio- ja koulutustoiminnan lisäämistä. Toiminnalla on tarkoitus tukea uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa ja lisätä energiaomavaraisuutta EU:ssa. Reaktoreita voidaan hyödyntää muun muassa kaukolämmön, teollisuuden ja vedyn tuotannossa. 

Tiedonanto julkaistiin Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) huhtikuun alussa pidetyssä konferenssissa, jonka aiheena oli EU:n strateginen autonomia ja tulevaisuuden energiajärjestelmä. Tiedonannon ovat allekirjoittaneet EU:n ydinvoima-alan sidosryhmät mukaan lukien Nucleareurope, Sustainable Nuclear Energy Technology Platform (SNETP), Euroopan ydinvoimayhdistys (ENS) ja Euroopan ydinvoimakoulutusverkosto (ENEN). Tavoitteena on lisätä pienten modulaaristen ydinreaktorien tutkimus-, innovaatio- ja koulutustoimintaa sekä kehittää sääntelyjärjestelmää. Lisäksi pyritään optimoimaan ydintutkimusinfrastruktuurin käyttö ja lisäämään ydinvoima-alan houkuttelevuutta. 

Konferenssissa julkaistiin myös Euratom:n tutkimus- ja koulutusohjelma vuosille 2023–2025, johon kuuluu ydinvoiman tutkimuksen tukeminen 132 miljoonalla eurolla. Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti pienten modulaaristen ydinreaktorien turvallisuus, ydinpolttoaineen kehittäminen sekä ydinjätteen turvallinen hallinta ja hävittäminen.  

 

Lisätietoja: 

Komission lehdistötiedote