EIT Campus kokoaa yhteen EIT:n koulutustarjontaa

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on avannut uuden EIT Campus -verkkoalustan. Verkkoalusta kokoaa yhteen EIT:n ja sen yhdeksän osaamis- ja innovaatioyhteisön (EIT KIC) opiskelijoille kuin ammattilaisille suunnattua koulutustarjontaa. EIT Campus -aloite tukee Euroopan osaamisen teemavuotta. Ensimmäiset EIT Campuksen koulutustarjontaan lisätyt kurssit käsittelevät teemoiltaan ilmastoa, elintarvikkeita, terveyttä ja raaka-aineita. Koulutustarjontaan on tarkoitus lisätä myöhemmin myös kursseja, joiden aiheita ovat muun muassa energia, maatalous, digitaalisuus ja kaupunkiliikenne.

Innovointi ja yrittäjyyskoulutus on osa EIT:n tavoitetta kehittää innovointikykyä EU:ssa tarjoamalla koulutusta yritysten perustamisesta ja innovointihankkeista. EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöt pyrkivät löytämään ratkaisuja globaaleihin haasteisiin, missä koulutustoiminta on osa niiden toimintakokonaisuutta. Yksi ajankohtainen globaaliteema on ollut kestävä energia.

EIT Campus sisältää myös yhteen koottuna aikaisempia koulutusohjelmia, jotka on kohdistettu toisen asteen, korkeakoulujen ja täydennyskoulutuksen opiskelijoiden innovointi- ja yrittäjyystaitojen kehittämiseen. Lisäksi EIT Campukseen liittyy EIT:n syväteknologian osaajia koskeva aloite, jonka tavoitteena on kouluttaa osaajia syväteknologia-aloilla. Kouluille suunnatut ohjelmat ovat olleet suurimmaksi osaksi ilmaisia, kun taas ammattilaisille suunnatut maksullisia.

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote

EIT –Campus tietolähde