Digitaalinen vuosikymmen 2030 –ohjelma käynnistyy

Euroopan digitaalinen vuosikymmen 2030 –ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi on käynnistetty yhteistyö- ja seurantamenetelmä. Kyseessä on Euroopan komission ensimmäinen tiedonanto tarkemmista toimenpiteistä kohti tavoitetta Euroopan digitalisaatiosta vuoteen 2030 mennessä, joka esitettiin keväällä 2021.  

Toimenpiteet on jaettu neljään osa-alueeseen, jotka ovat digitaaliset taidot, infrastruktuuri, digitalisaatio yrityksissä ja julkiset verkkopalvelut. Kyseiset osa-alueet ohjaavat jatkossa EU-maiden digipolitiikkaa. Lisäksi tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan yhteistyötä ja investointeja maiden kesken. Muun muassa teknologian hyödyntäminen ilmastonmuutoksen ympäristöongelmien torjunnassa on ehdotettu yhteistyön alaksi.  

Euroopan komissio seuraa EU-laajuista edistymistä vuosittain digitaalisen vuosikymmen tila –raportissa, josta ensimmäinen julkaistaan kesäkuussa 2023. Seuraavaksi Euroopan komission on määrä hyväksyä toimenpiteiden tulosindikaattorit, jotka tukevat polkua kohti ohjelman tavoitteita. Tämän jälkeen jokainen jäsenmaa toimittaa kansalliset strategiset etenemissuunnitelmat, jotka käynnistävät yhteistyösyklin.  

 

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote

Digitaalinen vuosikymmen 2030 -politiikkaohjelma