Komissio on ehdottanut välinettä kaasun hintapiikkien rajoittamiseksi

Euroopan komissio on ehdottanut uutta väliaikaista markkinankorjausmekanismia suojelemaan EU:n yrityksiä ja kotitalouksia kaasun kohtuuttomilta hintapiikeiltä. Väline on osa komission hätätoimenpiteitä energiakriisiä vastaan, joka on seurausta Venäjän Ukrainaan kohdistamasta hyökkäyssodasta ja energiatoimitusten käytöstä aseena. Maakaasun hinnan ennätyksellisen korkeat hinnat ovat aiheuttaneet suurta vahinkoa Euroopan taloudelle. Hintojen nousun vaikutukset ovat levinneet sähkön hintoihin, ja ne ovat kiihdyttäneet yleistä inflaatiota.  

Komissio on ehdottanut tilapäistä välinettä, joka voi automaattisesti puuttua kaasun hinnan jyrkkiin nousuihin. Välineessä asetetaan TTF-kuukausijohdannaisten hintakatoksi 275 euroa. TTF (Title Transfer Facility) on EU:ssa yleisimmin käytetty kaasun hinnan viitearvo. 

Välineen soveltaminen käynnistyisi automaattisesti seuraavien edellytysten täytyttyä: 

  • TTF:n front month -johdannaisten selvityshinta on yli 275 euroa kahden viikon ajan, 
  • TTF-hinnat ovat 58 euroa korkeammat kuin nesteytetyn maakaasun viitehinta kymmenenä peräkkäisenä kaupankäyntipäivänä kahden viikon aikana. 

Edellytysten täytyttyä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) julkaisee välittömästi markkinankorjausilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ilmoittaa siitä komissiolle, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja Euroopan keskuspankille. Ilmoituksen myötä hintakaton ylittäviä TTF:n front month -johdannaisia koskevia toimeksiantoja ei hyväksytä ilmoitusta seuraavasta päivästä lähtien. 

Markkinankorjausmekanismia voidaan soveltaa 1. tammikuuta 2023 alkaen. Mekanismin soveltaminen voidaan keskeyttää automaattisesti silloin, kun mekanismin käyttö ei ole enää perusteltua tai komission päätöksellä, mikäli havaitaan unionin toimitusvarmuuteen, kysynnän vähentämispyrkimyksiin, Euroopan unionin sisäisiin kaasuvirtoihin tai rahoitusvakauteen liittyviä riskejä. 

Annettu ehdotus siirtyy seuraavaksi jäsenvaltioiden äänestettäväksi, edellyttäen niiden määräenemmistöä. Ehdotusta tarkastellaan uudelleen viimeistään marraskuussa 2023, minkä jälkeen sen voimassaoloa voidaan jatkaa. 

Lisätietoja: 

Komission lehdistötiedote
Markkinankorjausmekanismi