EIT HEI Initiative -haku on käynnissä

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (European Institute of Innovation & Technology, EIT) on avannut EIT HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education -haun.

Kyseessä on järjestyksessään kolmas EIT HEI Initiative -haku ja siihen voivat osallistua sekä uudet että aiemmissa hauissa mukana olleet toimijat. Haussa valitaan enintään 16 hanketta, joita kutakin tuetaan enimmillään 750 000 eurolla. Rahoitusta jaetaan valituille hankkeille kahdessa vaiheessa seuraavasti:

  • Vaihe 1: touko-joulukuu 2023. Rahoitusta saatavilla enimmillään 350 000 euroa.
  • Vaihe 2: tammi-heinäkuu 2024. Rahoitusta saatavilla enimmillään 400 000 euroa.

Temaattisesti haku keskittyy syväteknologiaan ja sillä edistetään heinäkuussa julkaistun eurooppalaisen innovaatioagendan tavoitetta miljoonan syväteknologiaosaajan kouluttamisesta. Valittujen hankkeiden tulee olla linjassa Deep Tech Talent Initiative -aloitteen kanssa ja jokaisen hakuun osallistuvan korkeakoulun tulee sitoutua aloitteeseen ennen hakemuksen jättämistä. Esimerkkejä syväteknologiaan liittyvistä hanketoimista ovat muun muassa syväteknologia-alojen sisällyttäminen opintokokonaisuuksiin sekä syväteknologia-alojen start-up-yritysten tukeminen.

Hakuun voivat osallistua korkeakouluista, yrityksistä, tutkimuslaitoksista, julkisista elimistä sekä korkeakouluja edustavista välittäjäorganisaatioista ja -yhdistyksistä koostuvat monikansalliset konsortiot, joissa on mukana vähintään neljä kumppania. Tarkemmat hakukriteerit löytyvät hakuilmoituksesta. Haku päättyy 28. helmikuuta 2023.

Yleinen infotilaisuus EIT HEI Initiative -hausta tulee jälkikäteen katsottavaksi haun verkkosivuille. EIT järjestää neljä temaattista infotilaisuutta hakuun liittyen:

Hakuun liittyen on lisäksi avattu Conversation Starter -alusta, jossa on mahdollisuus tavata ja keskustella muiden hakuun osallistujien kanssa. Alustalle rekisteröityminen on käynnissä sen verkkosivuilla.

Lisätietoja:

EIT -tiedote
Hakuilmoitus
Deep Tech Talent Initiative
Deep Tech Talent Initiative expression of interest