50 miljoonan euron uusi eurooppalainen Bauhaus -ehdotuspyyntö innovatiivisista kaupunkihankkeista

Euroopan komissio on käynnistänyt osana eurooppalaista kaupunkialoitetta 50 miljoonan euron ehdotuspyynnön, jolla tuetaan kaupunkien innovointia ja valmiuksia rakentaa kestävää kaupunkikehitystä. Ehdotuspyynnöllä siirretään käytäntöön uuden eurooppalaisen Bauhausin perusarvot, jotka ovat esteettisyys, kestävyys ja osallisuus.

Ehdotuspyynnössä etsitään hankkeita, joilla on potentiaalia luoda investointeja ja inspiroida muita koheesiopolitiikan hankkeita uuden eurooppalaisen Bauhausin perusarvojen mukaisesti. Hankkeita etsitään seuraavilta osa-alueilta:

  • Rakentaminen ja kunnostaminen kiertotalous ja hiilineutraalisuus huomioiden
  • Kulttuuriperinnön säilyttäminen ja muuttaminen
  • Rakennusten mukauttaminen ja muuttaminen kohtuuhintaisia asumisratkaisuja varten
  • Kaupunkialueiden uudistaminen.

Yksittäiselle hankkeelle voidaan myöntää enintään 5 miljoonan euron rahoitus.

Ehdotuspyynnön kohderyhmää ovat yli 50 000 asukkaan kaupunkien viranomaiset ja viranomaisyhteisöt. Tarkemmat hakukriteetit löytyvät hakuoppaasta. Ehdotuspyyntö on avoinna 19. tammikuuta 2023 asti.

Uusi eurooppalainen Bauhaus on Euroopan komission ympäristö-, talous- ja kulttuurihanke. Sen tavoitteena on yhdistää muotoiluun, kestävään kehitykseen, saavutettavuuteen, kohtuuhintaisuuteen ja investointien suuntaamiseen liittyvät näkökohdat kaupunki- ja aluesuunnittelussa. Hankkeen tarkoituksena on tukea Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa.

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote
Ehdotuspyynnön hakuopas
Uusi eurooppalainen Bauhaus
Eurooppalainen kaupunkialoite