Palautejakso Eurostars 2 -ohjelman loppuarvioinnista on käynnissä

Euroopan komissio on käynnistänyt palautejakson koskien Eurostars 2 -ohjelmasta tehtävää loppuarviointia.  

Eurostars 2 -ohjelma on Horisontti 2020 -puiteohjelman alainen julkisen sektorin sisäinen kumppanuus, jonka tavoitteena on ollut tukea etenkin pieniä ja keskisuuria tutkimusta tekeviä yrityksiä. Ohjelman ehdotuspyynnöt päättyivät vuonna 2020 ja sen kokonaisbudjetti oli 1,14 miljardia euroa.  

Eurostars 2 -ohjelman arviointitutkimuksen tuloksia hyödynnetään Horisontti 2020 -puiteohjelman jälkiarvioinnissa. Tutkimuksessa arvioidaan onnistumisia ja kehittämiskohteita, sekä annetaan suosituksia, miten ohjelmaa voidaan kehittää lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.  

Palautetta toivotaan laajasti eri toimijoilta. Palautejakso päättyy 21. lokakuuta. 

Lisätietoja: 

Palautejakso
Eurostars -ohjelma Eurekan verkkosivuilla