Palautejakso Euroopan kriittisiä raaka-aineita koskevasta säädöksestä on käynnissä

Euroopan komissio on käynnistänyt palautejakson Euroopan kriittisiä raaka-aineita koskevaan säädökseen liittyen. Euroopan komission vuoden 2020 kriittisten raaka-aineiden tiedonannossa esitetty toimintasuunnitelma kaipaa uudelleentarkastelua johtuen kasvavasta maailmanlaajuisesta kysynnästä, sekä epävarmasta geopoliittisesta tilanteesta.  

Vihreän ja digitaalisen siirtymän toteuttamiseksi kriittisten raaka-aineiden tarjontaa on monipuolistettava, vahvistettava kiertotaloutta sekä tuettava innovointia ja tutkimusta. Aloitteen tarkoituksena on vahvistaa EU:n kriittisten raaka-aineiden arvoketjua ja seurantavalmiuksia sekä niitä koskevaa EU:n ulkopolitiikkaa. 

Palautetta toivotaan erityisesti kansalaisilta, raaka-aineista vastaavilta kansallisilta toimijoilta, yhteisöiltä, kuluttajayhdistyksiltä, teollisuuden edustajilta, yrityksiltä sekä tiedeyhteisön jäseniltä. Palautejakso päättyy 25. marraskuuta. 

Lisätietoja: 

Palautejakso
Komission yhteenveto kriittisistä raaka-aineista
2020 kriittisten raaka-aineiden tiedonanto