Kulttuuri liikuttaa Eurooppaa -aloitteen haku on avoinna

Euroopan komissio julkisti 10.10. uuden  Kulttuuri liikuttaa Eurooppaa -aloitteensa (Culture Moves Europe) ja avasi samalla aloitteen ensimmäisen, taiteilijoiden ja kulttuuri- sekä luovien alojen ammattilaisten liikkuvuuden edistämiseen tähtäävän haun.  

Kulttuuri liikuttaa Eurooppaa  on taitelijoille ja kulttuuri- sekä luovien alojen ammattilaisille suunnattu liikkuvuusaloite, jolle on myönnetty 21 miljoonan euron määräraha Luova Eurooppa -ohjelmasta kolmivuotiskaudeksi 2022–2025. Aloitteen käytännöntoteutuksesta vastaa Goethe-Instituutti. Komission tavoitteena on, että aloitteen avulla jopa 7 000 taiteilijaa ja muuta kulttuuri- ja luovien alojen ammattilaista pääsisi osallistumaan liikkuvuustoimiin ja kehittämään tätä kautta ammatillista osaamistaan. 

Kulttuuri liikuttaa Eurooppaa -aloite tukee kahdentyyppisiä toimia: lyhytkestoista liikkuvuutta sekä residenssitoimintaa. Nyt avoinna oleva haku koskee lyhytkestoista liikkuvuutta ja se on suunnattu taiteilijoille ja kulttuuri- sekä luovien alojen ammattilaisille, jotka työskentelevät seuraavilla aloilla: arkkitehtuuri, kulttuuriperintö, muotoilu, muotisuunnittelu, kirjallisuuden kääntäminen, musiikki, kuvataiteet ja esittävät taiteet Jätetyt hakemukset arvioidaan kuukausittain ja lisätukea on tarjolla mm. muuhun kuin lentomatkustamiseen, vammaisten toimijoiden erityistarpeisiin sekä taiteilijoille, joilla on pieniä lapsia. Residenssejä koskeva haku käynnistyy vuoden 2023 alussa.  

Avoinna olevan haun  tarkemmat tiedot löytyvät komission lehdistötiedotteesta ja hakuportaalista. Haku päättyy 31. toukokuuta 2023.  

Lisätietoja: 

Komission lehdistötiedote
Hakuportaali
Kulttuuri liikuttaa Eurooppaa -verkkosivut