Digitaalinen Eurooppa -ohjelman hauissa jaossa 200 miljoonaa euroa

Euroopan komissio on avannut Digitaalinen Eurooppa -ohjelman kolmannen hakukierroksen. Jaossa on 200 miljoonaa euroa digitaaliteknologian aloille. Digitaalinen Eurooppa -ohjelman toimet tukevat digitaalisten valmiuksien kehittämistä ja teknologian käyttöönottoa. 

Hakujen kohderyhmää ovat yritykset, julkishallinnot ja muut yhteisöt EU- ja EFTA/ETA-maissa, sekä assosioituneissa maissa. Haut ovat käynnissä 24. tammikuuta 2023 asti. 

Komissio on lisäksi avannut haun koskien eurooppalaisia digitaalisia innovaatiokeskittymiä (European Digital Innovation Hubs, EDIHs). Innovaatiokeskittymien tavoitteena on tukea yrityksiä ja julkista sektoria digitaalisessa siirtymässä. Nämä haut päättyvät 16. marraskuuta 2022. 

Lisätietoja avoinna olevista hauista löytyy komission Funding and tenders -portaalista. 

Lisätietoja: 

Komission lehdistötiedote
EDIHs -verkkosivut
Digitaalinen Eurooppa -ohjelma Funding and tenders -portaalissa