Metsien seurannan ja strategisen suunnittelun kehyksen julkinen kuuleminen on käynnissä

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen koskien uutta metsien seurantaa ja strategista suunnittelua koskevaa EU:n kehystä. Aloitteen tarkoituksena on kehittää EU:n yhteistä metsiin kohdistuvan seurannan kehystä, sekä tarjota tarkkoja ja oikea-aikaisia tietoja EU:n metsien tilasta, hoidosta ja niistä saatavista tuotteista sekä ekosysteemipalveluista. 

Kehyksen tuottaman tiedon avulla voidaan lisätä metsiä koskevan päätöksenteon datavetoisuutta. Tämän avulla pyritään lisäämään kansalaisten luottamusta metsänhoitoon, vähentämään laittomia hakkuita ja kannustamaan kestävämpää metsänhoitoa. 

Palautejakson kohderyhmää ovat jäsenvaltioiden kansalaiset ja alueelliset viranomaiset, jotka vastaavat esimerkiksi metsätaloudesta tai ympäristöstä, kansalaisjärjestöt, metsänomistajat ja -hoitajat, alan asiantuntijat, sekä tutkimusyhteisö. Julkinen kuuleminen päättyy 17. marraskuuta. 

Lisätietoja: 

Julkinen kuuleminen
Komission tiedote