Maaperän terveyttä koskeva julkinen kuuleminen on käynnissä

Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen koskien maaperän terveyteen liittyvää lakiesitystä. Uusi vuoteen 2030 ulottuva maaperän suojelua koskeva EU:n strategia esittää tavoitteen palauttaa maaperä terveeksi vuoteen 2050 mennessä. Strategiassa ehdotetaan vapaaehtoisia ja lainsäädännöllisiä toimia, joiden avulla maaperän suojelu asetetaan samalle tasolle veden ja ilman suojelun kanssa.

Lain tarkoituksena on määritellä terveen maaperän edellytykset ja seurantamenetelmät sekä vahvistaa säännöt maaperän kestävän käytön ja sen ennallistamisen edistämiseksi. Maaperän terveydellä on merkittävä rooli EU:n ruokaturvan varmistamisessa sekä biodiversiteetin suojelussa. Maaperä sitoo hiiltä ja sillä on keskeinen rooli kiertotaloudessa ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Komission arvion mukaan 60–70 % EU:n maaperän ekosysteemeistä ovat epäterveitä.

Palautetta toivotaan erityisesti kansallisilta, alueellisilta ja paikallisilta viranomaisilta, viljelijöiltä, maanomistajilta, ympäristöasiantuntijoilta sekä kansalaisjärjestöiltä. Julkinen kuuleminen päättyy 24. lokakuuta.

Lisätietoja:

Julkinen kuuleminen
Vuoteen 2030 ulottuva EU:n maaperästrategia