Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin julkisen sektorin lainajärjestelyhaku on avoinna

Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto (CINEA) on käynnistänyt Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin haun julkisen sektorin lainajärjestelyistä (PSLF). Lainajärjestelyillä tuetaan alueiden osallistavaa siirtymistä ilmastoneutraaliin talouteen EU:ssa.

Tarjolla on yhteensä 1,5 miljardia euroa avustusten muodossa Euroopan alueiden ja kaupunkien julkisen sektorin hankkeille vihreän kasvun politiikan ja ilmastoneutraaliuden edistämisessä. Tämän lisäksi Euroopan investointipankin (EIP) odotetaan myöntävän lainoja noin 10 miljardin euron edestä, jolla pyritään myös yksityisten investointien mobilisoitumiseen 18,5 miljardin euron edestä asianomaisilla alueilla. Valitut projektit saavat sekä avustuksen että EIP lainan hankkeelleen. Rahat ohjataan maakohtaisten monivuotisten kansallisten määrärahojen kautta.

Julkisen sektorin lainajärjestely on kolmas pilari oikeudenmukaisen siirtymän mekanismissa. Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin tavoitteena on käsitellä EU:n ilmastoneutraaliustavoitteiden ja niiden sosiaalisten ja taloudellisten seurausten toimia. Mekanismin kaksi muuta pilaria ovat oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ja InvestEU-ohjelman oikeudenmukaisen siirtymän erityisjärjestely.

Julkisen sektorin lainajärjestely on suunnattu erityisesti alueille, joihin EU:n ilmastotavoitteet tulevat vaikuttamaan eniten alueellisten oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmien (TJTP) mukaisesti. Haut sulkeutuvat kolme kertaa vuodessa vuoteen 2025 asti, seuraava päättymispäivä on 19 lokakuuta 2022.

Lisätietoja:
CINEA:n tiedote
Julkisen sektorin lainajärjestelyhaku