Maaperäasiantuntijaryhmän hakuaikaa on jatkettu 15. toukokuuta asti

Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto pidentää maaperäasiantuntijaryhmän hakuaikaa. Asiantuntijaryhmän työn tarkoituksena on tukea Euroopan komissiota määrittelemään EU:n maaperästrategian keskipitkän ja pitkän aikavälin vaikutukset maaperän terveyteen. Maaperästrategian tavoitteena on taata terve maaperä vuoteen 2050 mennessä.

Ryhmän tehtäviin kuuluu komission avustaminen lainsäädännön ja ohjelmien täytäntöönpanossa, delegoitujen säädösten valmistelussa, jäsenmaiden ja sidosryhmien näkemysten vaihtamisessa sekä asiantuntijuuden tarjoaminen strategian toteuttamisen eri vaiheissa.

Asiantuntijahaun kohderyhmää ovat muun muassa yritykset, yhdistykset, kansalaisjärjestöt, tutkimusyhteisöt, sekä konsulttiyritykset. Hakuaika päättyy 15. toukokuuta.

Lisätietoja:

Komission verkkosivusto ja hakuohjeet
EU:n maaperästrategia