Itä- ja Pohjois-Suomi on valittu osallistumaan Partnerships for Regional Innovation -pilottiin

Euroopan komissio on julkistanut 63 aluetta, 7 kaupunkia ja 4 jäsenmaata, jotka on valittu mukaan alueellisen innovoinnin kumppanuuksia koskevaan pilottihankkeeseen (Partnerships for Regional Innovation, PRI). Itä- ja Pohjois-Suomi on yksi mukaan valituista alueista.

Pilottihankkeen kumppanit jakavat kokemuksiaan hyvistä toimintatavoista. Kumppanit ovat lisäksi valmiita yhdessä kehittämään ja testaamaan välineitä, joilla saadaan käyttöön monenlaisia rahoituslähteitä ja toimintalinjoja ja kytketään alueellisia ja kansallisia ohjelmia EU:n aloitteisiin vihreän ja digitaalisen siirtymän edistämiseksi. Kumppanuuksia on lisäksi tarkoitus hyödyntää uudessa eurooppalaisessa innovaatio-ohjelmassa, jonka tavoitteena on lujittaa alueellisten ja paikallisten innovaatioekosysteemien keskinäisiä yhteyksiä.

PRI on jatkoa älykkään erikoistumisen strategioista (S3) saaduille kokemuksille ja se linkittyy vahvasti kaksoissiirtymän ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen. PRI täydentää aiempaa näkökulmaa ja terminä se korvaa S4:n.

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote
Eurooppalainen innovaatio-ohjelma