Horisontti Euroopan budjettiin 562 miljoonaa euroa lisärahoitusta

Euroopan komissio on hyväksynyt Horisontti Euroopan päivitetyn työohjelman. Tämä tarkoittaa budjetin kasvattamista 562 miljoonalla eurolla, mikä nostaa vuosien 2021 ja 2022 kokonaisbudjetin lähes 16 miljardiin euroon.

Lisätyillä varoilla tuetaan muun muassa EU:n missioita ja ukrainalaisia tutkijoita. EU:n missioihin ohjataan 507,1 miljoona euroa, joiden avulla edistetään uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä esimerkiksi terveyden, digitaalisuuden ja vihreän kehyksen kohtaamiin haasteisiin. Komissio järjestää tulevia missiohakuja koskevat infopäivät 17.–18. toukokuuta.

Lisärahoituksen avulla lisäksi käynnistetään MSCA4Ukraine-toimi, jonka avulla Ukrainassa työskennelleet tutkijat voivat jatkaa työtään EU-jäsenvaltioissa tai Horisontti Euroopan toiminnassa mukana olevissa maissa. Kun tilanne sallii, Ukrainaan palaavia tutkijoita tuetaan maan tutkimuskentän jälleenrakentamisessa. Marie Skłodowska-Curie -toimien (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA) avulla rahoitetaan tutkijaliikkuvuutta, sekä tarjotaan eri organisaatioille mahdollisuus saada käyttöönsä huippuosaajia EU:n rahoituksella.

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote
Tietoa EU-missioiden infopäivistä
Komission MSCA lehdistötiedote