Euroopan komission ja Suomen 2 miljardin euron kumppanuussopimus 2021–2027

Euroopan komissio on solminut kumppanuussopimuksen Suomen kanssa vuosiksi 2021–2027. Sopimus vahvistaa Suomen koheesiopolitiikan kahden miljardin euron investointistrategian. Investointistrategian avulla tuetaan Suomen pyrkimyksiä edistää taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta, samalla edistäen EU:n tavoitteita, kuten vihreää ja digitaalista siirtymää. 40 prosenttia investoinneista suunnitellaan kohdistettavan vihreän siirtymän tukemiseen. Varojen avulla tuetaan lisäksi kilpailukykyistä, innovatiivista ja kestävää kasvua.

Suurin osa varoista, 1,4 miljardia euroa, tullaan käyttämään Suomen innovaatio- ja osaamisohjelmaan vuosille 2021–2027. Ohjelman avulla esimerkiksi parannetaan kestävän liikkumisen mahdollisuuksia pohjoisilla harvaan asutuilla seuduilla, parannetaan nuorten työllisyyttä, sekä tuetaan tutkimusta ja tuotekehitystä.

Noin 523 miljoona euroa kumppanuussopimuksen varoista käytetään alueellisten älykkään erikoistumisen strategioiden mukaisesti tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin. Investoinneilla edistetään digitalisaatiota, kiihdytetään pk-yritysten kasvua ja lisätään tuottavuutta. Kestävää kaupunkikehitystä toteutetaan älykkään erikoistumisen kautta: Yhdennettyjen alueellisten investointien avulla edistetään 16 kaupunkialueen yhteistä tavoitetta luoda innovaatioekosysteemeitä.

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote
Suomen kumppanuussopimus 2021–2027