Teollisuuden päästöjä koskevan direktiivin tarkistaminen vastaamaan ilmastotavoitteisiin

Euroopan komissio on julkaissut ehdotuksia, joilla päivitetään ja nykyaikaistetaan teollisuuden päästöjä koskevaa direktiiviä. Toimilla pyritään ohjaamaan teollisuusinvestointeja tukemaan Euroopan tavoitetta olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Ehdotusten avulla on tarkoitus vauhdittaa innovointia, palkita edelläkävijöitä ja edistää tasapuolisia toimintaedellytyksiä EU:n markkinoilla.

Tärkeimpiä uudelleentarkistamisen tuomia muutoksia ovat seuraavat:

  • Tehokkaammat lupamenettelyt ja tiukemmat säännöt poikkeusten myöntämiseen.
  • Tuetaan innovoinnin edelläkävijöitä EU:ssa.
  • Tuetaan teollisuuden kiertotalousinvestointeja.
  • Parhaita käytettävissä olevia tekniikoita määritettäessä otetaan järjestelmällisesti huomioon hiilestä irtautumisen ja saastumisen vähentämisen välinen synergia.
  • Avoimuuden ja yleisön osallistumisen lisääminen lupamenettelyyn.
  • EU:n teollisuuspäästöportaalin luominen.

Säännöt koskevat teollisuudenaloja, jotka aiheuttavat merkittävästi haitallisten aineiden päästöjä ympäristöön. Näitä aloja ovat esimerkiksi sähkön ja sementin tuotanto, jätehuolto sekä jätteenpoltto. Lisäksi säännöt tulevat koskemaan voimaperäisen kotieläintuotannon suurtiloja, teollisten mineraalien ja metallien louhintaa sekä akkujen laajamittaista tuotantoa.

Lisätietoja:
Komission lehdistötiedote
Ehdotus teollisuuden päästöjä koskevaksi direktiiviksi
Ehdotus teollisuuspäästöportaalia koskevaksi asetukseksi