EUSEW Sustainable Energy Days -tapahtumahaku on käynnissä

Euroopan komissio on käynnistänyt Sustainable Energy Days -tapahtumahaun eurooppalaisille energia-alaan liittyville tapahtumille. Sustainable Energy Days on osa EU:n kestävän energian teemaviikkoa (European Sustainable Energy Week, EUSEW), joka on Euroopan suurin vuotuinen kestävää energiapolitiikkaa käsittelevä konferenssitapahtuma. Nämä tapahtumat tukevat REPowerEU-ohjelmaa, jonka tavoitteena on lisätä EU:n laajuisten energiajärjestelmien häiriönsietokykyä sekä lopettaa riippuvuus Venäjän kaasusta ennen vuotta 2030.

Sustainable Energy Days -tapahtumat ovat julkisten tai yksityisten organisaatioiden järjestämiä aktiviteetteja ja tapahtumia, joiden aiheet liittyvät uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen. Tapahtuma tulee järjestää kesä-syyskuussa 2022 joko paikan päällä tai virtuaalisesti, ja se ei saa olla voittoa tavoitteleva tai pääsymaksullinen.

Tilaisuuden tavoitteena on antaa sen osallistujille mahdollisuuden verkostoitua, inspiroida eri sidosryhmiä, oppia uutta sekä päästä mukaan edistämään EU:n energia- ja ilmastotavoitteita. Sustainable Energy Days -tapahtumat tulevat saamaan näkyvyyttä EUSEW:in eri kanavissa.

Haku on käynnissä 16. syyskuuta asti.

Lisätietoja ja tarkemmat hakukriteerit:

Sustainable Energy Days -verkkosivusto
Ilmoittautuminen
EUSEW