Circular Cities and Regions Initiative -ohjelman pilotti- ja kumppanihaku on nyt käynnissä

Euroopan unionin kiertotalouden toimintasuunnitelman (Circular Economy Action Plan, CEAP) alainen Circular Cities and Regions Initiative (CCRI) on aloite, joka keskittyy kiertotalouden toteuttamiseen Euroopan kaupungeissa ja eri alueilla. Kiertotalouden kehittäminen vähentää luonnonvarojen kulutusta, edistää kestävää kasvua ja lisää työpaikkoja. Kiertotalouden kehittämisellä on merkittävä rooli EU:n tavoitteessa olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.

CCRI:n tarkoituksena on lisätä eri hankkeiden ja aloitteiden välistä synergiaa, levittää ajankohtaista tietoa, sekä jakaa parhaita käytänteitä eri toimijoiden välillä. Tarjoamalla teknistä ja taloudellista tukea, aloite tarjoaa kattavasti eri palveluita kaupunkien ja alueiden kiertotaloustoimijoille.

Haku CCRI:n pilotti- ja kumppanuusohjelmaan on nyt käynnissä. Haku on tarkoitettu kaupungeille, alueille ja alueellisille ryhmittymille, jotka haluavat olla kiertotalouden kehittämisen eturintamassa.

Hakuaikaa on jatkettu! Viimeinen hakupäivä on nyt 13. toukokuuta.

Lisätietoja:

CCRI:n verkkosivusto
Hakulomake
Euroopan komission tiedote
Tiedonanto kiertotalouden toimintasuunnitelmasta