Tapahtuma vihreän ja digitaalisen siirtymän toteuttamisesta arktisen alueen rajat ylittävän yhteistyön avulla

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto järjestää Euroopan alueiden ja kaupunkien viikolla tapahtuman Arctic green, digital transition: solutions for recovery through cross-border cooperation yhdessä Pohjois-Ruotsin EU-toimiston, Pohjois-Norjan EU-toimiston ja Skotlannin Eurooppa-toimiston kanssa. Virtuaalisessa tapahtumassa esitellään alueellisia esimerkkejä arktisilla ja niiden lähialueilla toteutettavasta ylikansallisesta yhteistyöstä, jonka avulla edistetään vihreän ja digitaalisen siirtymän toteutumista sekä Euroopan pandemiakriisistä palautumista. Tapahtuman ajankohta on 12. lokakuuta 2021 klo 14.30-16.00 (CEST).

EU on asettanut kunnianhimoisia tavoitteita saavuttaakseen ilmastoneutraaliuden ja digitaalisen johtoaseman. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan poliittisten päätöksentekijöiden ja kansalaisten välistä keskustelua sekä tiedonvaihtoa, joiden avulla voidaan luoda käytännön tason ratkaisuja. Tämä vuorovaikutteinen työpaja tarjoaa alustan yhteiselle keskustelulle, johon ottavat osaa tapahtuman osallistujat sekä poliittinen paneeli, jonka jäsenet edustavat eurooppalaisen päätöksenteon eri poliittisia instituutioita ja tasoja. Keskustelussa mukana ovat muun muassa MEP Miapetra Kumpula-Natri ja Pohjoisten harvaanasuttujen alueiden verkoston puheenjohtaja Tomas Norvoll.

Työpajan päämääränä on etsiä yhdessä ratkaisuja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi tilaisuudessa jaetaan tietoa alueellisen rajat ylittävän yhteistyön mahdollisuuksista sekä siitä, millaista edistynyttä ympäristö- ja digitalisaatio-osaamista arktisilla alueilla on EU:lle tarjota.

Ilmoittautuminen tapahtumaan on alkanut 30. elokuuta, ja se on käynnissä tapahtuman verkkosivuilla lokakuuhun asti.

 

Lisätietoja:
Tapahtuman verkkosivut