Uuden eurooppalaisen Bauhaus -aloitteen suunnitteluvaihe käynnistyy

Euroopan komissio ilmoitti käynnistävänsä suunnitteluvaiheen Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteessa. Verkossa toteutettavan suunnittelukampanjan tarkoituksena on kerätä eri alojen osaajilta tuoreita ideoita aloitteen käytännön toteuttamisen tueksi.

Uusi eurooppalainen Bauhaus on ympäristö-, talous- ja kulttuurisektoreita yhdistävä aloite, joka pyrkii kokoamaan yhteen suunnittelun, kestävän kehityksen, saavutettavuuden ja investointien näkökulmia. Tavoitteena on rakentaa kulttuurista muutosta kohti vihreämpää taloutta osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Aloitteen keskeisiksi arvoiksi on nimetty kestävyys, esteettisyys ja osallistavuus.

Suunnitteluvaiheen tavoitteena on edistää aloitteen siirtymistä konkretian tasolle kartoittamalla uusia ideoita, nimeämällä keskeiset tarpeet ja haasteet sekä luomalla uudenlaisia yhteyksiä eri osaamisalojen välille. Osallistujia toivotaan erilaisilta osaamisalueilta, kuten tieteen, teknologian, ja kulttuurin kentiltä sekä yritysmaailman ja järjestöjen parista. Kaikilla aloitteesta kiinnostuneilla toimijoilla on juuri julkaistulla verkkosivustolla mahdollisuus nostaa esiin ratkaistavia ongelmia ja jakaa ajatuksia aloitteen kehittämisen suunnasta.

Osana suunnitteluvaihetta komissio palkitsee lähikuukausina esimerkkitapauksia, jotka tavoittavat aloitteen keskeiset arvot onnistuneesti ja luovat keskustelua elinympäristöjen kehittämisestä.

Suunnitteluvaihetta seuraavassa toteutusvaiheessa on kerättyjen ideoiden pohjalta määrä käynnistää viisi pilottihanketta eri puolilla Eurooppaa. Hankkeiden toteuttamiseen on varattu EU-rahoitusta kansallisella ja alueellisella tasolla.

Lisätietoja:
Komission tiedote
Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen verkkosivut