Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
 Terveydenhuolto ja sosiaaliala | 12.06.2015

EU:n kolmannen terveysohjelman ehdotuspyyntö ja työohjelma julkaistu

EU:n kolmas terveysohjelma toteuttaa EU:n terveysstrategiaa myöntämällä rahoitusta ohjelman painopisteiden mukaisiin hankkeisiin. Euroopan komissio on julkaissut ohjelman vuoden 2015 työohjelman. Ohjelman budjetti on 449,9 miljoonaa euroa ja tulevien vuosien painopisteitä on neljä:

  • Terveyden edistäminen, sairauksien ehkäisy ja terveellisiä elämäntapoja tukevien ympäristöjen edistäminen
  • Unionin kansalaisten suojelu vakavilta valtioiden rajat ylittäviltä terveysuhilta
  • Innovatiivisten, kestävien ja tehokkaiden terveydenhuoltojärjestelmien kehittäminen
  • Laadukkaan ja turvallisen terveydenhuollon saavutettavuuden parantaminen

Tarkemmat hakuprioriteetit ja -kriteerit on määritelty 5.6. avatuissa ehdotuspyynnöissä. Hakuun voivat osallistua laillisesti rekisteröityneiden organisaatioiden, erityisesti julkisen sektorin toimijoiden sekä tutkimuslaitosten muodostamat konsortiot, joissa on toimijoita vähintään kolmesta eri EU:n jäsenmaasta, Islannista tai Norjasta. EU:n rahoitusosuus on yleensä 60 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Jos kyse on poikkeuksellisesta hyödystä, voivat hankkeet saada 80 % EU-rahoituksen. Korkeampaan rahoitusosuuteen ovat oikeutettuja erityisen laadukkaat ja eurooppalaista lisäarvoa tuovat hankkeet, joiden budjetista vähintään 60 % käytetään henkilöstön kapasiteetin vahvistamiseen ja 30 % valtioille, joiden bruttokansantuote alittaa EU:n keskitason.

Ehdotuspyynnöt ovat auki 15.9.2015 saakka. Hakijoiden tulee rekisteröityä osallistujaportaaliin ja käyttää hakemusten jättämiseen sähköisiä lomakkeita, jotka löytyvät osallistujaportaalin verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Ehdotuspyyntö

Avoimet haut osallistujaportaalissa

Terveysohjelman esittely

Vuoden 2015 työohjelma